İl Sağlık Müdürlükleri Yeni Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

İl Sağlık Müdürlükleri Yeni Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı  Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyen yönerge bugün 07.08.2018 tarihi itibariyle değiştirilerek yayınlandı.

Değişik: Yönerge-06/08/2018-5593

Yönergede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge ile;

*7/11/2017 tarihli ve 51275 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını başkan ve başkan yardımcılarına devredebilir. Taşra teşkilatında döner sermaye kaynaklı işlemlerde müdür harcama yetkilisidir. Müdür bu yetkisini başkanlara ve döner sermaye alt işletme birimi kurulan sağlık tesislerinde ise başhekime devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.”

* 7/11/2017 tarihli ve 51275 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’nin “EK-III BIRIM DAĞILIM CETVELI” ekteki şekilde, “EK-IV 1 Sayılı Cetvelin A) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ” cetveli ve B) ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ cetveli ile “EK-IV 2 Sayılı Cetvelin E) TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZI” cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

(Visited 227 times, 1 visits today)