Hastane Poliklinikleri MHRS Sisteminde Nasıl Tanımlanır?

Hastane Poliklinikleri MHRS Sisteminde Nasıl Tanımlanır?

Her kurum kendi bünyesinde bulunan ve randevu sistemine dâhil edeceği poliklinikleri ve a lt po lik linik deta ylar ını b urada n ta nımla yacakt ır. B u sa yede hast a ne nin MH RS uygulamasına dâhil edeceği poliklinikler tanımlanmış olur.

Yeni bir Kliniği Sisteme dâhil etmek için Yeni MHRS Kliniği Tanımla butonu kullanılır. Daha sonra Poliklinik bölümündeki açılır listeden seçim yapılarak MHRS Kliniklerine Ekle Butonu ile kayıt yapılır. Kurumun poliklinikleri arasına eklenmiş olan poliklinik listede görünür. Bu liste üzerinde poliklinik seçimi yapılarak alt detaylarının kodlaması yapılabilir.

Poliklinik detaylarını kodlamaktaki amaç kliniğe bağlı olan alt polikliniklerin kodlanmasıdır. Alt Poliklinikler her hastanede farklı olabileceği için kurum kendi istediği isimde ve kodda bu tanımlamaları yapabilir. Burada önemli olan anlaşılır isimler ve kodlama yapısı kullanmaktır. Ör: Dahiliye branşına ait 3 tane poliklinik varsa Dahiliye Pol 1, Dahiliye Pol 2, Dahliye Pol 3 olarak isimlendirilirken Detay Kodlarına da Dahiliye_Pol_1, Dahiliye_Pol_2 … şeklinde verilebilir.

Dahiliye

Çocuk Göz

Bu ekranda ek olarak, “MHRS Alt Klinik Güncelleme” fonksiyonu da bulunmaktadır. Alt klinik güncelleme fonksiyonunda tanımlanmış olan alt kliniğin adı da güncellenebilmektedir.

Kurum Poliklinik Detay Tanımlamaları

Hasta ne nin ta nımla d ığı a na k linik bra nş lar ına a it a lt bra nş lar vars a burada n tanımlanacaktır. Bu şekilde her hastanede farklılık gösteren poliklinik isimlendirmelerine çözüm oluşturulmuştur.

Dahiliye
o Dahiliye Polikliniği 1 o Dahiliye Polikliniği 2 o Semt Po lik liniğ i 1
o Semt Po lik liniğ i 2
o Dr. Ahmet
o…

Çocuk
o Çocuk Polikliniği1 o Çocuk Polikliniği 2

Göz

Kurum, tanımlamış olduğu polikliniklerle hekimleri eşleştirme işlemini bu bölümde yapılmıştır. Bu şekilde hekimlerin çalıştığı poliklinikler tanımlanmış olur. Bu listedeki poliklinikler “Kurum Poliklinik Tanımlama” ekranından yapılan tanımlamadan alınır.

Polikliniği seçip Hekim T.C. Kimlik No bölümüne hekim Kimlik numarası yazıldığında Ara butonu ile hekim bilgisine ulaşılır. Hekim Bilgisine ulaşıldıktan sonra Hekim Ekle butonu ile Hekim ve Polikliniği eşleştirilecektir.

(Visited 101 times, 1 visits today)