×

Mhrs Doktor Çalışma Cetveli Nasıl Oluşturulur?

Mhrs Doktor Çalışma Cetveli Nasıl Oluşturulur?

Mhrs Doktor Çalışma Cetveli Nasıl Oluşturulur?

Çalışma Cetveli Tanımlama

Çalışma cetvelleri, Hastaneler tarafından kendi hekimleri için hazırlanır. Hekimin çalışacağı tarih aralığı için Çalışma Cetveli oluşturulur ve yeni bir cetvel girilinceye kadar belirlenen tarih aralığında aktif olarak kabul edilir.

ÖR: 1 numaralı şablonda belirtilen kurum hekimi için Çalışma Cetveli Oluşturalım.

Şablon ile birleştirilirse;

ID

Sablo nId

Hek imK imlikNo

Polik linik Deta yID

BaslangicTarihi

BitisTarihi

1

1

12345678901

1

01.02.2008

15.02.2008

2

1

98477628871

2

05.02.2008

08.02.2008

1

1

12345678901

01.02.2008

09:00

12:00

5dk.

Çalışma

2

1

12345678901

01.02.2008

12:00

13:00

60

Yemek

3

1

12345678901

01.02.2008

13:00

17:00

5 dk.

Çalışma

4

1

12345678901

02.02.2008

0

0

0

Hafta Tatili

5

1

12345678901

03.02.2008

0

0

0

Hafta Tatili

6

1

12345678901

04.02.2008

09.00

12:00

5

Çalışma

7

..

..

..

..

..

..

..

Cetvelin durumuna bakılırsa; 1 nolu şablon için 2 hekim tanımlandı ve bu hekimlerin çalıştıkları kurum ve poliklinik bilgilerine de şablon ve PoliklinikDetayID alanından ulaş ılab ilir.

12345678901 nolu hekim; 1 nolu şablonu kullanıyor ve dolayısıyla 1 nolu şablonda belirtilen detay kayıtlarındaki zaman aralıklarında çalışıyor olarak kabul edilir. 01-15.02.2008 tarihleri arasında hastaya randevu verilebilir ve bu tarihlerdeki çalışma saatleri de istenilen tarihin denk geldiği haftanın günleri baz alınarak şablon detayından bulunur.

01.02.2008 tarihi haftanın 5. gününe “Cuma” ya denk gelir ve şablon detayından 09:00 ve 17:00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilir. Burada belirtilen muayene süresine (5dk. Ara) göre de hasta kabuledilir.

Belirtilen muayene süresine göre 09:00 da başlayıp 5 dk. Ara ile 1 saat içinde 12 hasta kabul edilebilinir. 09:00 – 12:00 arasında ise 12*3 = 36 randevu verebilecektir. 13:00 – 17:00 arasında ise 4*12=48 randevu verebilecektir. Gün toplamında ise 7 saat aktif çalışma olacak. 7*60/5 = 84 hastaya randevu verebilecektir. Ayrıca bir kapasite belirlenmeyecek ve çalışma cetveli üzerinden randevu kapasitesi hesaplanacak ve kullanıcı ara-yüzündeki ilgili randevu aralıkları uygunluk durumuna göre açık ya da kapalı olarak düzenlenecektir.

Aynı hekim birden fazla hastanede farklı günde çalışıyor olabilir. Bu sefer de aynı hekim için ilgili hastanelerin duruma özel bir şablon tanımlayıp detayında da kişinin çalıştığı günler için saat planlaması yapılması gerekir. Ör: Hekim Pazartesi ve Salı günleri A hastanesinde, Diğer günler ise B hastanesinde çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda, şablon detayında A hastanesi Pazartesi ve Salı günü için detay kaydı yapacaktır, B hastanesi ise Diğer günler için detay kaydı yapacaktır.

Randevu işlemleri sırasında; hekim çalışma cetvelleri referans alınacak ve uygun randevu zamanı bulunarak hastaya ilgili hekim için randevu verilecektir.

Hastaneye ait çalışma cetvellerinin listesi alınır.

Poliklinikler bölümünden istenilen poliklinik seçilir ve Poliklinik Hekimlerini Getir butonu ya da çift tıklama ile Poliklinik hekimleri Hekimler listesine getirilir. Hekimler listesinin altında bulunan Hekimleri Seçmek İstiyorum seçeneği kullanılarak sadece istenen hekimlerin çalışma cetvelleri listelenebilir.

Verilen Başlama ve Bitiş tarihi ile sadece istenen zaman aralığında kalan hekim çalışma cetvelleri listelenir. Bu şekilde listelenen cetvellerin içinde geçmişte kullanılmış olan, halen kullanılan ve gelecekte kullanılacak olan cetveller olabilir.

(Visited 764 times, 1 visits today)