Yetkisiz Kişiler Tarafından Yapılan Merdiven Altı Geleneksel Tıp Tedavilerine Dikkat

Yetkisiz Kişiler Tarafından Yapılan Merdiven Altı Geleneksel Tıp Tedavilerine Dikkat

Yetkisiz Geleneksel Tıp Uygulamalarına Dikkat

Merdiven Altı Uygulamaların Tehlikesi

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanım alanı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle Dünya Sağlık Örgütünün 2013-2017 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Stratejisinin yayımlanmasından bu yana ülke Hükumetlerinin de konuya bakışı değişmiş ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Ülkemizde de 27/10/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile ; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sahası Bakanlığımızca ruhsatlandırılma, sertifikasyon, denetim, politika geliştirme gibi bir çok yönlü olarak düzenlenmiş ve saha ile ilgili çalışmalar yapılmaya devam edilegelmiştir.

Şüphesiz mevzuatın yayımlanmasının ve bu alanda düzenleme yapılmasının sağlanmasında en önemli itici güç merdiven altı uygulamaları ve insan sağlığını tehdit eden, halk sağlığı problemi olma boyutunu ulaşan hatalı ve kanıta dayalı olmayan uygulamaların yaygın hale gelmesidir.

Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu yasal düzenleme ile bu alan ile ilgili hemen hemen her konuyu düzene sokmuştur. Bu düzenlemeler ile;

  • 1-Uygulamalar sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında sertifikalı eğitim almış ve sınavları başarı ile geçmiş tabipler, alanlarında uygulama yapmak şartı ile diş tabipleri ve uygulamalara yardımcı olmak amacı ile sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecektir. Böylelikle sağlık meslek mensubu olmayan kişilerin uygulama yapması hukuken yasak hale gelmiştir.
  • 2-Uygulamalar sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uygulama merkezi ve ünitelerde yapılabilecektir. Bu uygulama merkezi ve üniteler sadece Yönetmelikte sayılan sağlık kuruluşları bünyesinde kurulabilecektir. Bu nedenle sağlık kuruluşu olmayan yerlerde uygulama yapılmasının önüne geçilmiştir.
  • 3-Uygulama sadece tabiplerin teşhis ve yönlendirmesi ile yapılabilecektir. Tabip dışı personelin ve diğer sağlık meslek mensubu olmayan şahısların bu uygulamalar ile ilgili yönlendirme yapmasının önüne geçilmiştir.
  • 4-Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp uygulama eğitimleri sadece Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Üniversiteler ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapılabilmektedir. Böylelikle merdiven altı eğitim verilmesi de engellenecektir.
  • 5-Uygulamalar sırasında kullanılması gerekli olan tıbbi ilaç ve cihazlar ile bitkisel ürünlerin ruhsatlandırılması süreçleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Böylelikle uygulamalar için kullanılacak bitkisel ürün hammaddeleri, homeopatik remedyler, apiterapi ürünleri, larvalar, sülükler ve diğer biyolojik ürünler ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
  • 6-Klinik araştırma en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Kanıta dayalı tıbbın gelişmesi ve uygulamaların bilimsel dayanağı açısından önemli olan klinik araştırmalar gene Bakanlıkça yetkilendirilmiş Uygulama Merkezlerinde yürütülecektir. Böylelikle insanlarımızın bir açıdan daha zarar görmeleri engellenecektir.
  • 7-Bakanlık resen, şikayet üzerine ve yıllık periyodlarla uygulama yapılan yerleri ve kişileri denetleyecektir. Bunun dışında Bakanlığımızca tespit edilen yerler ve kişiler ile Bakanlığımıza şikayet üzerine bildirilen yerler ve kişiler denetlenmekte ve gerekirse adli/idari soruşturma başlatılmaktadır. Bu uygulamaları yetkisiz yapmanın adli para cezası ve hapis cezası karşılığı bulunmaktadır.
(Visited 71 times, 1 visits today)