Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkında En Çok Sorulan Sorular. Geleneksel Tıp Uygulamaları Sık Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 • Kurumunuza bağlı sağlık tesislerinde tabip , uzman tabip, diş hekimi unvanı ile görev yapmaktayım? Akupunktur sertifikası edinmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

Cevap: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları merkezlerine başvuru yapmanız ve eğitim ücretini ödeyerek sertifikalı eğitim programına katılmanız gerekmektedir. Yaptığınız iş gereği geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi almanız kurumunuz içinde değerlendirilecekse ve Bakanlıkça görevlendirilerek eğitime katılmak istiyorsanız, almak istediğiniz eğitim alan ve standartlarındaki şartlar doğrultusunda çalıştığınız kuruma dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Bakanlık kontenjanı ile eğitim almak istediğiniz eğitim kurumu, eğitim türü, eğitim tarihleri, DHY yükümlüsü olup olmadığınızı, eğitimi Bakanlık kontenjanı ile almanızın çalıştığı kurum açısından önem arz ettiğinin ve eğitim almak isteyen kişinin eğitim dönemince ve eğitim saatlerinde izinli sayıldığını belirtir bir üst yazı ile Bakanlığımıza iletilmesi ve başvurunun Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Kurumunuza bağlık sağlık tesislerinde sertifikalı hekim olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım sağlık tesisinde ünite ve uygulama merkezi açmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap: Uygulama merkezi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde sadece Eğitim ve Araştırma Hastaneleri bünyesinde kurulabilir. Diğer sağlık tesislerinde ünite kurulması mümkündür. Yönetmeliğin Ek-1 indeki evraklar ile çalıştığınız hastane yöneticiliğine başvuru yapmanız ve başvurunuzda hangi uygulama için ünite veya uygulama merkezi açmak istediğinizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Başvurunuz Genel Sekreterlikler aracılığı ile bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmelidir. İl Sağlık Müdürlüğümüz sağlık tesisinde yerinde inceleme yapacak ve başvuru evraklarını Bakanlığımıza gönderecektir. Başvuru uygun görüldüğü takdirde yetki belgeniz il sağlık müdürlüğünce tanzim edilecek ve Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırma işlemi tamamlanacaktır.

 • Hastanemizde ünite ve uygulama merkezi açmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Cevap: Bir önceki soruda da yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket edilecektir. Ünite veya uygulama merkezi açılabilmesi için öncelikli olarak yönetmelikte açıklanan fiziki şartlar ile personel şartlarını sağlamış olmanız gerekmektedir.

 • 1995 yılına ait sertifikam var. 1995 yılına ait yetki belgem var. Güncellemem gerekiyor mu?

Cevap: Sertifikanızın yeni oluşturulan sistemde yeniden tescillenmesi gerekmektedir. Yetki belgeniz yeni yönetmelik ile geçersiz olmuştur. Yeni yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden başvuru yaparak yetki belgesi almanız gerekmektedir.

 

 • Hastanemizde uygulama merkezimizde eğitim vermek istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Cevap: Öncelikli olarak uygulama merkezininiz Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir. Hangi alanda eğitim vermek istiyorsanız. O alandaki yayımlanmış eğitim standartlarındaki usul ve esaslara göre başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında uygulama merkezi izin sayı ve numurasını, eğitici listenizi de ekleyerek Bakanlığımıza kurumsal yapı üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından uygulama merkezinizin ilgili eğitimi verme konusunda yeterli şartlara sahip olmadığı konusunda yerinde inceleme yapılacaktır. Yerinde inceleme sonucu uygun görülmesi durumunda uyguluma merkezinize sadece izin istenen alanda eğitim verme yetkisi verilecektir. Her bir ayrı eğitim alanı için ayrı ayrı başvuru yapmanız gereklidir.

 • Hastanemizde ünite ve uygulama merkezi olarak hizmet veren birimlerimiz mevcuttur nasıl bir yol izlemeliyiz?

Cevap: Bu ünitelerin tamamının 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yeni yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden tesis edilmesi gerekmektedir.

 • Akupunktur Uygulaması Dışında diğer G.T.T . Uygulamaları nelerdir. Bu uygulamalarda sertifikasyon , ruhsatlandırma ve eğitim nasıl olmaktadır.

Cevap: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Ek-3 ünde sayılan 15 ayrı uygulama tanımlanmıştır. Bu liste incelenebilir. Sertifikasyon , eğitim ve ruhsatlandırma süreci bütün uygulamalar için aynıdır. Önceki maddelerde yaptığımız açıklama geçerlidir.

 • Tabip, uzman tabip ve diş tabibi dışındaki sağlık meslek mensupları bu uygulamaları yapabilir mi?

Cevap: Yönetmeliğin Ek-3 ünde hangi uygulamaları kimlerin uygulayabileceği sıralanmıştır. Bu listedeki uygulamaya yetkili kişiler incelenebilir. Ayrıca her bir eğitim standardında kimlerin ne şekilde eğitim alacağı açıklanmaktadır. Konu ile ilgili Genel müdürlüğümüz duyuruları takip edilebilir. Sağlık meslek mensuplarının hangi uygulamaları yapabileceği, hangi eğitimleri alabileceği yönetmelik ile belirlenmiştir.

 • Sağlık Tesisimizin hizmet binası değişmiştir. G.T.T uygulama merkezi veya ünite ile ilgili yeniden ruhsat almak gerekli midir?

Cevap: Evet. Sertifikalı sorumlu hekimin değişmesi veya kurumdan ayrılması, bina değişimi gibi durumlarda il sağlık müdürlüğüne durumun bildirilmesi gerekmektedir. Bu durum il sağlık müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza bildirilecek ve ruhsat kayıtları güncellenecektir.

 • Kurumunuza bağlı sağlık tesisinde görev yapıyorum, özel sektöre ait uygulama merkezi ve ünitede çalışabilir miyim?

Cevap: 1219 sayılı Kanun ile Hekimlerin tam gün çalışmasına dair mevzuat hekimleri incelenmelidir. Öğretim görevlisi kadrosunda bulunanlar hariç diğer hekimlerimizin özel sağlık tesislerinde kısmen çalışması yasal olarak mümkün görünmediğinden uygulama merkezi ve ünitede kısmi zamanlı çalışamazlar. Öğretim görevlisi kadrosunda bulunanlar ile ilgili izin kurumsal olarak çözülmelidir.

 • Üniversitelerde ve özel sektörde uygulama eğitimi vermek istiyorum, prosedürü nedir?

Cevap: Eğitimlerimiz sadece üniversiteler ile eğitim araştırma hastanelerinde verilebilmektedir. Özel sektör tarafından açılan eğitimler Bakanlığımız tarafından tanınmamaktadır. Eğitimini vermek istediğiniz alan ile ilgili Bakanlığımızca onaylı bir sertifikanız var ise, bu sertifika ile eğitimci olmak istediğiniz uygulama merkezine başvuru yapmanız gerekmektedir. Uygulama merkezimiz tarafından evraklarınız Bakanlığımıza gönderilecektir. Eğitim vermek istediğiniz alan standartlarını sağlamanız durumunda eğitim vermeniz mümkün görülebilecektir.

 • Yurtdışından alınmış sertifikam var, Denklik almam gerekiyor mu?

Cevap: Evet. Yurtdışından alınmış eğitim sertifikaları için her eğitim programı için ayrı ayrı yayımlanmış standartlarda belirtilen denklik başvurusu maddeleri doğrultusunda hareket etmeniz ve başvuru için gerekli evraklar ile Bakanlığımıza denklik başvurusu yapmanız gerekmektedir. Denklik ile ilgili usul ve esaslar standartlarda yer almaktadır.

 • T.T konu başlığında uzman hekim olarak görev yapmaktayım, G.T.T Sertifikası almalı mıyım?

Cevap: Evet. Türkiye de geleneksel ve tamamlayıcı uzmanlığı adında ayrı bir hekimlik dalı bulunmadığından bu uygulamaları yapmak isteyen tabip, uzman tabip ve diş hekimlerinin sertifikalı eğitim almaları veya daha önceden almış oldukları eğitim varsa Bakanlığımıza denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir. Sertifikalı tabip olmadan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması yapılamayacağı gibi, ünite ve uygulama merkezinde sorumlu hekimlik te yapılamamaktadır.

 • Sağlık tesisimizde yer alan ünite ve uygulama merkezimizde görev yapan sertifikalı hekimimiz başka bir yere nakil olmuştur. Ruhsatımız geçerli midir?

Cevap: Hayır. Çünkü sertifikalı tabip bulunması uygulama merkezi veya ünite olmanın kurucu unsurudur. Böyle bir durumda bu ayrılış işlemini il sağlık müdürlüğüne bildirmeniz ve bu alan ile ilgili uygulamları sonlandırmanız gerekmektedir. Yeni bir sertifikalı tabip görevlendirme imkanı oluştuğunda bu sertifikalı tabip ile ilgili il sağlık müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir. İzin verilmesi durumunda tekrardan faaliyet gösterilebilecektir.

 • Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesi olan saglik.gov.tr/shgm adresindeki duyurular ile www.saglik.gov.tr/getat adlı daire başkanlığı sitemizdeki duyurular takip edilmelidir.

 

(Visited 129 times, 1 visits today)