×

Yeni Sağlık Teşkilat Yasasında Şube Müdürleri Ne Olacak?

Yeni Sağlık Teşkilat Yasasında Şube Müdürleri Ne Olacak?

Yeni Sağlık Teşkilat Yasasında Şube Müdürleri Ne Olacak? Sağlık Bakanlığında yeni teşkilat kanunu çalışmaları tam gazla devam ederken bazı internet haber sitelerine (http://www.personelsaglikhaber.net) düşen taslak bugünün  en önemli konusu haline geldi. Yasa tasarısını inceleyen sağlık çalışanları şube müdürlerinin durumunu merak eder hale geldi. Halk Sağlığı Müdürlüklerinde ve Sağlık Müdürlüklerinde bazı İlçe Sağlık Müdürlüklerinde bulunan şube müdürlerinin bu yasayla hangi pozisyonda olacakları merak konusu oldu.

Sitemiz ekibinin Uzman Sağlık İdarecileriyle yaptıkları değerlendirme neticesine göre;

Yayınlanan Taslak Yasanın Geçici 15. Maddesinde şu ibare yer almaktadır.

Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlık, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanmış veya görevlendirilmiş olup kadroları iptal edilen personelden; Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürlüğünde müdür ve müdür yardımcısı olanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlardan Kurum Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına: il sağlık müdür yardımcısı ve halk sağlığı müdürlüğünde müdür yardımcısı kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar ise şube müdürü kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Kadro unvanı değişmeyen diğer personel, ilgisine göre Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatındaki aynı unvanlı kadrolara başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Denilmektedir. Bu durumda mevcut şube müdürleri ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü kadrolarında bulunan kadrolu Sağlık Müdür Yardımcılarının şube müdürü olarak pozisyonlarını koruyacağı durumlarına uygun pozisyonlarda görev verileceği anlaşılmaktadır.

Kanun Hükmünde Kararname Taslağının  II sayılı ekinde ise sağlık müdürlüğüne tahsis edilen sözleşmeli kadrolar sayılmış olap burada şube müdürleri yer almamaktadır. Dolayısıyla şube müdürleri pozizsyonlarını korumaktadır.

 (II) SAYILI CETVEL
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVAN VE SAYILARI

KURUMU POZİSYON UNVANI POZİSYON SAYISI
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRÜ 81
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ 700
BAŞKAN 400
BAŞKAN YARDIMCISI 600
BAŞHEKİM 850
BAŞHEKİM YARDIMCISI 2000
MÜDÜR 1600
MÜDÜR YARDIMCISI 2000
UZMAN* 1600
TOPLAM 9. 831

*Uzman personel: İl sağlık müdürlüklerinde, belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetlerde sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak istihdam edilen personeli ifade eder.

Taslağın ekinde yer alan sözleşme ücretlerinden de anlaşıldığı üzere şube müdürlerine sözleşmeli ücret tablosunda da yer verilmediği dolayısıyla şimdiki pozisyonlarını korudukları anlaşılmaktadır.

(III) SAYILI CETVEL(1)

SÖZLEŞME ÜCRETİ CETVELİ
Unvanı Sözleşme Ücreti Oranı % Ek Ödeme Tavan Oranı %
İl Sağlık Müdürü
 • Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
     250    550
 • Uzman Hekim, Hekim*
     200    450
 • Hekim
     200    350
Başkan
 • Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
      200 500
 • Uzman Hekim, Hekim*
200 400
 • Diğer
200 300
Başkan Yardımcısı
 • Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
150 550
 • Uzman Hekim, Hekim*
150 450
 • Diğer
150 300
İlçe Sağlık Müdürü
 • Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
150 400
 • Uzman Hekim, Hekim*
150 300
 • Pratisyen Hekim
150 200
Uzman      100     125
Başhekim,
 • Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim
150 600
 • Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi*
150 450
 • Hekim, Diş Hekimi
150 200
Başhekim Yardımcısı
 • Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi
150 270
 • Hekim, Diş Hekimi, Eczacı
150 180
 • Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri
100 125
Müdür  100 125
Müdür Yardımcısı  75 75

(*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip

TASARI İÇİN TIKLAYINIZ

(Visited 327 times, 1 visits today)