Sürücü Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Sürücü Sağlık Raporu Nereden Alınır? Sürücü olur raporu nereden alınır? Ehliyet Raporu nereden alınır? Sürücü sağlık raporu nasıl alınır?

Sürücü Sağlık Raporu Aile Hekimliğinden başlayarak, hastane ve komisyon süreçlerine kadar gidebilen bir süreç olup sürücü raporlarının hızlı ve eksiksiz düzenlenmesini sağlayan bilgi bu makalemizde konu edilmiştir.

Sürücü Olur Raporları Sağlık Bakanlığınca elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla “e-Rapor Sistemi” geliştirilmiştir.

Sürücü Raporu Bileşeni, vatandaşların sürücü belgesi almak için kayıtlı oldukları aile hekimlerine veya uzman hekimlere müracaat ederek sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Sürücü sağlık raporu; Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim/uzman hekimlerince düzenlenebilecektir.

Aile Hekimi Tarafından Sürücü Sağlık Raporu Düzenlenmesi: Aile hekimince yapılan muayene sonucunda “Sürücü olur” seçeneği seçilir ise varsa sürücü kısıtlama kodu girilir ve “İleri” butonuna tıklanarak Rapor Ön İzleme ekranına geçilir. Kısıtlama kodunda “01.01 Gözlük”, “01.02 Kontakt Lens(ler)”, “01.06 Gözlük veya kontakt lensler” seçenekleri seçilebilir. İsteğe bağlı olarak “Genel Açıklama” alanına hekim tarafından açıklama yazılabilir. Genel Açıklama alanı raporda görüntülenmektedir.

Uzman hekim muayenesi gerekir  seçeneği seçilirse uzman hekim muayenesi gereken branşlar
listelenir. Uzmanlık alanı olarak yalnızca Beyin ve Sinir Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Nöroloji branşları arasından seçim yapılabilir. Branşlardan en az birinin seçilmesi zorunludur. Birden fazla seçim yapılabilir. İsteğe bağlı olarak “Genel Açıklama” alanına hekim tarafından açıklama yazılabilir. Genel açıklama yalnızca uzman hekim tarafından görüntülenebilir, raporda görüntülenmemektedir.

Hekim kısıtlama kodu girdiğinde (Kontakt lensler, gözlük, gözlük veya kontakt lensler),
kısıtlama kodunu ilgilendiren (Göz Hastalıkları) polikliniğin dışındaki polikliniklere sevk etmesi
durumunda kısıtlama kodu raporda görüntülenir.

Hekim kısıtlama kodu girdiğinde kişiyi ilgili polikliniğe de sevk etmiş ise kısıtlama kodu raporda görüntülenmemektedir.

Uzman Hekim Muayenesi sonucunda:
Uzman Hekim Muayenesi sonunda sürücü raporu almak isteyen vatandaşın kimlik bilgileri
kontrol edilip muayenesi yapıldıktan sonra. Sürücü raporu sonuç raporu düzenlenir.

Muayene sonucuna göre;
Sağlık Durumuna Göre 1. Grup Sürücü Olur seçeneği seçilirse vatandaş M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları sürücü ehliyeti alabilir,

2. Grup Sürücü Olur seçeneği seçilirse vatandaş C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları sürücü ehliyeti alabilir,

Komisyona Sevk seçeneği seçilirse vatandaş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mühendislerin
de olduğu sağlık komisyonuna sevk edilir,

Sürücü Olamaz seçeneği seçilirse vatandaş sürücü olamaz.

Seçeneklerden yalnızca biri seçilebilmektedir ve seçim yapılması zorunludur. 1. Grup Sürücü Olur seçeneği seçilirse kısıtlama kodu seçilir

(Visited 371 times, 1 visits today)