×

Malpraktis Nedir? Tıbbi Malpraktis Kavramı?

Malpraktis Nedir? Tıbbi Malpraktis Kavramı?

Malpraktis Nedir? Tıbbi Malpraktis Kavramı ne anlama gelir?

Malpraktis Nedir?

Malpraktis hatalı uygulama anlamına gelmektedir. Malpraktis herhangi bir meslek
veya davranış için geçerli olmasına rağmen daha çok tıp alanında kullanıldığı için
malpraktis dendiğinde tıbbi hatalı uygulama anlaşılır olmuştur.

Tıbbi Malpraktis Kavramı ne anlama gelir?

Kelime anlamıyla sadece malpraktis kavramının kullanılması durumunda, hatalıuygulama anlamına gelmesine rağmen genlde malpraktis denildiğinde bunun tıbbi bir konuyu içerdiği
düşünülmemelidir.

Aslında her meslekte olabilen hatalı uygulamalar örneğin hukuk alanında avukatlar için de malpraktis riski söz konusudur. Bir başka deyişle, avukatların da malpraktis sorumluluğu vardır.

Genelde tıp alanını ilgilendiren bir malpraktis konusu inceleneceği zaman “tıbbi
malpraktis” veya “tıbbi kötü (hatalı) uygulama” olarak konu ele alınmaktadır.

Tıbbi malpraktis nadiren tek bir nedene bağlı olarak meydana gelir. Çünkü tıbbi bakım ve müdahale, bir ekip işidir. Ekip çalışması, diğer birçok bilim dalına göre tıp alanında daha çok ön plandadır. Özellikle cerrahi dallarda ekip çalışması karakteristiktir.

Bu nedenle tıbbi malpraktisin sadece hekim hatası diye adlandırılması uygun bulunmamaktadır. Çünkü tıbbi malpraktis ekibin başı olan hekimden kaynaklanmış olabileceği gibi ekibi oluşturan diğer sağlık meslek mensuplarından ve teknik veya diğer bir başka nedenden de kaynaklanabilir.

Hata türü sınıflandırılması ise ilaç hataları, cerrahi hatalar, tanı koyma hataları, sistem yetersizliği hataları ve diğer hatalar olarak beş ayrı grupta incelenir.

Yanlış ilaç dozu verilmesi, ilacın veya diğer tanı veya tedaviye yönelik olarak kullanılacak tıbbi ajanın vücuda yanlış bir yoldan verilmesi, birlikte verilen ilaçların birbirleriyle etkileşime girerek olumsuz sonuçlara neden olması, hastanın alerji hikayesi alınmadan verilen ilacın alerjik reaksiyona neden olması gibi sorunlar, ilaç hataları kategorisinde incelenir.

Yanlış taraf cerrahisi veya yanlış organ cerrahisi ile cerrahi müdahaleler sırasında kullanılan tıbbi malzemelerin müdahale sonrasında vücutta unutulması gibi hatalar, cerrahi hatalardır.

Tanı koyma hataları; laboratuvar testlerinin yanlış veya eksik yapılması veya yorumlanmasını içerir.

Hastaya sağlık hizmeti sunulurken sağlık kurum veya kuruluşunun sisteminde meydana gelen ve o anda veya sonrasında saptanması oldukça zor olan hatalar, sistem yetersizlikleri kategorisindedir.

Hastane enfeksiyonları, yanlış kan transfüzyonları gibi hatalar ise diğer hatalar grubunda belirtilmiştir

(Visited 41 times, 1 visits today)