×

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Hangi Hizmetler Verilmektedir?

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Hangi Hizmetler Verilmektedir?

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Hangi Hizmetler Verilmektedir?

663 Sayılı KHK ‘de yapılan değişiklik ile Ülkemiz genelinde Sağlıklı Hayat Merkezleri faaliyete başlamıştır. Sağlıklı Hayat Merkezleri ile;

 • Birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek
 • Birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştırarak hastaneye gereksiz başvurunun önüne geçmek
 • Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırmak
 • Sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırmak, hatalı beslenme alışkanlıkları ve obeziteyle mücadele etmek
 • Bağımlılık ve riskli davranış modellerinin yol açtığı sağlık tehditleri ile mücadele etmek
 • Kronik hastalıklarla etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde şu hizmetler verilecektir:

 1. Beslenme Danışmanlığı
 2. Fiziksel Aktivite Salonları
 3. Kronik Hastalıklar Polikliniği
 4. Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı
 5. Kadın ve Üreme Sağlığı
 6. Gebe Sınıfı
 7. Evlilik Öncesi Danışmanlık
 8. Bireysel Danışmanlık/Aile Danışmanlığı
 9. Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek Hizmetleri
 10. Sigara Bırakma Polikliniği
 11. Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı
 12. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı
 13. Sağlık Okuryazarlığı Okulu
 14. Okul Sağlığı Hizmetleri,
 15. Görüntüleme Hizmetleri
 16. Tıbbi Laboratuvar Ünitesi
 17. Enjeksiyon ve Pansuman Hizmetleri
 18. Tansiyon Ölçüm Hizmeti
 19. Enfeksiyon Kontrolü Hizmetleri
 20. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Hizmetleri(KETEM)

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Verilen Hizmetler

(Visited 97 times, 1 visits today)