×

Bu Test Nerede Yapılıyor?

Bu Test Nerede Yapılıyor?

Bu Test Nerede Yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hizmete konulan “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemi açılmıştır. Bu sistem ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hangi tıbbi tetkiklerin yapıldığı bilgisine ulaşılmaktadır.

Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemi açılmıştır.

Ülkemizdeki tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı merkezi sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ne girilen test listesi verilerinden elde edilerek hazırlanan “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemine http://ckysweb.saglik.gov.tr/labtestlerapp/testlabara.aspx adresinden giriş yapılabilmektedir.
Bu sistem Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi’ nin ürünüdür. Sistemdeki test listeleri kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki
tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve doku tipleme laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezleri sorumluları tarafından
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ne girilen test listesinden çekilmektedir.

(Visited 112 times, 1 visits today)