Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kupa Tedavisi, Sülük Tedavisi ve Ozon Uygulaması


Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kupa Tedavisi, Sülük Tedavisi ve Ozon Uygulaması.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Tıp Uygulama Merkezinde Ozon Uygulaması, Kupa Uygulaması, Sülük Uygulaması yapılmakta ve eğitim verilmektedir. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi iletişim, telefon, adres bilgileri aşağıda verilmiştir.

TKHK Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 16/10/2015 tarihli Makam onayı ile kurulmuştur.

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Ozon Uygulaması
2- Kupa Uygulaması
3- Sülük Uygulaması

Uygulayıcılar
1- Prof.Dr. Ahmet GÖDEKMERDAN
2- Dr. Mustafa Öner KÜÇÜK

İletişim Bilgileri: 

Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Adres     :Nuh Naci Yazgan cad.Gavremoğlu Mah. No:4 Geriatri Merkezi 1.Kat Melikgazi/KAYSERİ
Tel          :0352 336 88 84 /Eğitim İletişim Dahili: 5147 Klinik İletişim Dahili: 5106

E-Mail    :keahgetat@gmail.com

Geleneksel ve Tamalayıcı Tıp

        MERKEZIMIZ GELENEKSEL TAMAMLAYICI TIBBIN UYGULANMASI VE EĞITIMININ VERILMESI IÇIN HASTANEMIZ BÜNYESINDE FALIYETLERINE BAŞLAMIŞTIR…        

        HASTALARIN KLINIK TABLOLARININ BAŞLANGICI VE SONUÇLARI TAKIP VE PROGRAMLANMASI IÇIN KALITELI BIR HIZMET SUNMAK AMACI ILE HIZMET VERMEYE DEVAM ETMEKTEDIR.

       MERKEZIMIZ BÜNYESINDE:

 

  KUPA SERTİFİKALI EĞİTİM  PROGRAMLARI

 SÜLÜK SERTİFİKALI EĞİTİM PROĞRAMLARI

OZON SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI

Klinik Adı: ………………………………………………………Geleneksel ve Tamalayıcı Tıp Uygulama Merkezi

Klinik Sorumlusu Adı Soyadı: ……………………..  Dr. Mustafa Öner KÜÇÜK…….

Klinik Tel No       : 0352 336 88 84 / 5116

Eğitim Birimi Tlf  : 0352 336 88 84 /5147

E-mail  :kayserieah.getat@sağlik.gov.tr

Klinik Yeri: Geriatri Merkezi 1.KAT

(Visited 232 times, 1 visits today)