×

Çukurova Devlet Hastanesi’nde Manevi Destek Hizmeti Verilmektedir

Çukurova Devlet Hastanesi’nde Manevi Destek Hizmeti Verilmektedir

Çukurova Devlet Hastanesi’nde Manevi Destek Hizmeti Verilmektedir

07.01.2015 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik” hizmeti sunulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır.  Protokol kapsamında 14 ildeki hastanelerde uygulama başlatılmıştır. Hastanelerde talepte bulunan hastalara manevi destek uzmanları tarafından hizmet verilmektedir.

Çukurova Devlet Hastanesi internet adresinde yer alan habere göre;

SAĞLIK TESİSLERİNDE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ

Görev Tanımı

Manevi destek personelinin görevi, sağlık tesislerinde talep eden hasta, hasta yakınları, hastane personeline belirli periyotlarla dini konularda danışmanlık/rehberlik yapmak, moral, motivasyon ve manevi destek sağlamaktır.

Manevi Destek Tanım ve İlkeleri

 1. Manevi Destek, dini referanslardan hareketle bir din ve inanç desteğidir. İnsanların acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu, yalnızlık ve ümitsizlik hallerinde, kriz durumlarında, ani değişmelerle gelen/maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama, baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak onlara din ve inanç açısından destek olmak, varsa soru ve sorunlarına danışmanlık/rehberlik etmek, hayatlarına yeni bir anlam verebilmede eşlik etmek ve onlara moral vermektir.
 2. Manevi destek psiko-terapi ve sosyal bakım olmadığı gibi manevi destek personeli de psikolog, psikiyatrist, sosyal bakımcı ve diğer sağlık personelinden meslek ve alan olarak ayrılır ancak sağlık personeli ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir.
 3. Manevi Destek İlkeleri;
 4. Manevi destek; talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personelinin içinde bulunduğu duruma göre uygulanır.
 5. Manevi destek talep eden kişinin öncelikle ihtiyacı tespit edilir.
 6. Dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilir.
 7. Talep eden kişinin durumu tespit edildikten sonra manevi destek stratejisi belirlenir. Her kişiye aynı yöntemin uygulanamayacağını bilen manevi destek personeli muhatabın durumuna göre strateji geliştirilir.
 8. Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır.
 9. Kesin ifadelerden ve hastayı incitebilecek tutum ve davranışlardan uzak durulur.
 10. Manevi desteğin bir fetva verme işi olmadığını bilen manevi destek personeli kişinin durumunu dikkate alarak onun ihtiyaç ve beklentilerine göre yönlendirme yapar. Kişinin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak kullanılacak ifadelerin doyurucu olmakla beraber gereğinden de fazla olmamasına dikkat eder. “Caiz değildir”, “Olmaz”,  “Hayır”, “Caizdir”,  “Olur”, “Evet”  gibi tek kelimelik cevaplar vermez.
 11. Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.
 12. Sağlık Bakanlığı TKHK tarafından belirlenen “Personel Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerine bağlı kalınır.
 13. Manevi destek hizmetleri sunulurken resmi üslup tercih edilir. Bununla birlikte samimi, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 14. Manevi destekle ilgili olmayan konular ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.
 15. Manevi destek personeli sadece dini konularda manevi destek ve dini rehberlik hizmeti sunacağının ve tıbbi alana hiçbir şekilde müdahil olmayacağının bilincindedir.
 16. Dini danışmanlık alanındaki kitaplar sağlık tesisi/müftülük imkânları ile manevi destek biriminde bulundurulur.
 17. İbadethanelerin erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirilmesi konusunda hastane yönetimi ile ortak çalışma yapılır.
 18. Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilir. Hastanın hayata karşı olumlu bir tutum geliştirilmesine katkı sağlanır.

Manevi Destek Hizmetinde Uyulması Gereken Hususlar

Sağlık tesislerinde sunulacak manevi destek hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet edilir:

 1. a)Manevi destek personeli manevi destek hizmeti sunmak için ilgili sağlık tesisine gittiği zaman ilk önce hastane yetkilileri ile görüşür.
 2. b)Sağlık tesisi yetkilileri tarafından belirlenen hastaların ziyaret edilmesi için hastane yetkilisiyle birlikte manevi destek talep eden kişilerin sayısı ve bulundukları bölümlere göre planlama yapılır.
 3. c)Sağlık tesisinin uygun bir yerine sağlık tesisi yetkilileri tarafından “Manevi Destek Birimi” levhası asılır.
 4. d)Hastanelerde manevi destek hizmeti hasta odasında veya manevi destek personeli için tahsis edilen birimde sunulur. Sağlık tesisinde bulunan mescitlerde bu hizmet sunulmaz.
 5. e)Manevi destek personeli görüşme esnasında;
 • Dikkatli dinleme, gerektiğinde araya girme, yönlendirme ve tekrar dinleme, kabul etme, anlama, teşvik etme, destek olma, cesaret ve güven verme, tahlil etme, yorumlama, anlama, bilgi verme, aydınlatma, telkin ve nasihat etme, soru sorma, empati kurma vb. manevi destek tekniklerini uygular.
 • Tedavinin dindeki önemi, hastalığın doğru anlaşılması, dinin sağlık ve onu korumaya verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür, imtihan vb. konular hakkında konuşabilir.
 • Talep doğrultusunda Kur’an-ı Kerim okuyabilir.
 1. f)Aynı odada birden fazla hasta var ise diğer hastaların izni alınır ve diğer hastalar rahatsız edilmez.
 2. g)Hasta ilk ziyaret edildiğinde ziyaret 5-10 dakika ile sınırlı tutulur. Aynı hasta için diğer ziyaretler hastanın durumuna ve manevi destek personelinin diğer ziyaretlerine göre programlanır. Talep halinde görüşmeler bire bir veya grup halinde yapılır. Grup halinde görüşme süreleri 45 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanır.
 3. h)İl müftülüğü ve il genel sekreterliği organizasyonu ile sağlık tesislerinde uygun mekânlarda dini/milli/özel günlerle ilgili programlar yapılır.
 4. i)Manevi destek personeli sağlık tesisi kütüphanesinde bulunan ve yeni gelen dini kitapları inceleyerek İslam dininin genel ilkelerine uygun olmayan yayınlar hastane yetkililerine bildirilir.
 5. j)İbadetin sağlıklı olmaya olumlu etkileri anlatılır; imkanlar ölçüsünde ibadete teşvik edilir.
 6. k)Hasta odalarında veya servislerin uygun yerlerinde Kur’an-ı Kerim bulundurulması konusunda çalışma yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DAHİLİ : 2447 –  Adres: Ziyaretçi girişi Göz Polikinliği yanı (zemin kat).

Manevi Destek Görevlilerimiz : Necmettin YOLCU – Ayşe AKTAŞ

Hizmet Saatlerimiz : 08.00 – 17.00

(Visited 108 times, 1 visits today)