×

Covid-19 ‘a Özgü Alınan Önlemler Nelerdir?

Covid-19 ‘a Özgü Alınan Önlemler Nelerdir?

Covid-19 ‘a Özgü Alınan Önlemler Nelerdir?

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı çerçevesinde, Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kaynağa yönelik önlemler
» Covid-19 virüsü ile enfekte olanların saptanması, bildirimi, hastanın izolasyonu ve tedavisi, tarama çalışmaları, sağlık eğitimi, filyasyon, temaslıların incelenmesi ve takibi, karantina uygulamaları.

Bulaşma yoluna (damlacık ve temas yoluyla bulaşma) yönelik önlemler
» Sosyal mesafe (en az 1 metre), el hijyeni (el yıkama, el antiseptiği kullanımı), solunum hijyeni, çevrenin olumlu hale getirilmesi, yüzey temizliği, dezenfeksiyon, kapalı ortamların sık havalandırılması, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi, gerekli durumda risklere paralel uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve sağlık eğitimi.

Duyarlı kişi / Konakçıya yönelik önlemler
» COVID-19’a karşı koruma sağlayacak günlük uygulamaya giren bir aşı ya da ilaç henüz yoktur. Bu nedenle; kişilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi (sağlık eğitimi, yeterli ve dengeli beslenme, yeterli ve düzenli uyku, fiziksel egzersiz, tütün kullanmama vb), etkenle karşılaşma olasılığının azaltılması (toplu etkinliklerin-sokağa çıkmanın sınırlandırılması, esnek çalışma/evden çalışma, temas süresinin azaltılması, vardiyanın kısaltılması ve dinlenme aralıklarının düzenlenmesi vb) ve vakaların erken tanı ve tedavisi önemlidir.

(Visited 41 times, 1 visits today)