Çocukla İlgili Hacettepe Doktorlarına Sorulan Sorular ve Cevapları

Çocukla İlgili Hacettepe Doktorlarına sorulan Sorular ve Cevapları. Vatandaşların Hacettepe Hastaneleri doktorlarına sordukları çocuk hastalıkları ve Hacettepe doktorlarının cevapları.

Bebeklerde boyun eğriliği (tortikolis) nasıl tedavi edilir?

Musküler tortikolis boyun eğriliği demektir. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Boyunu sabitleyen ve hareketlerine katkıda bulunan sternokleidomastoid kasının sertleşmesine bağlı gelişir. Bebeğin boynu kalınlaşan kasın olduğu tarafa eğrilirken, bebeğin yüzü karşı tarafa yönelir. Bir yaşından küçük bebekler germe egzersizleri ile takip edilirler. Bir yaşını geçen ve germe egzersizlerinden fayda görmeyen bebeklerde cerrahi tedavi planlanır. Cerrahi tedavide ise sert olan boyun kasının bir kısmı çıkarılarak eğrilik giderilir. Bu işlem sonrası hastalar 1 gece yatırılarak izlenir ve bir ay boyunca boyunlukla takip edilirler.

Çocuklarda kasık fıtığı ne zaman ameliyat edilir?

Kasık fıtığı tanısı konulduktan sonra en erken, en uygun zamanda ameliyat edilmelidir. Fıtık ameliyatı sonrası hastalar izlem ve beslenmeyi takiben günübirlik cerrahi bölümünden taburcu edilirler. Ek hastalığı olan veya düşük doğum ağırlıklı prematüre bebekler yatırılarak izlenebilir. Ailelere ameliyat sonrası kontrol ve ağrı tedavisi hakkında gerekli öneriler hastaneden ayrılırken verilmektedir.

İnmemiş testis nedir? Nasıl tedavi edilir?

Bebekler anne karnında iken testisleri karın içinde olup doğumdan bir süre önce kasık kanalından skrotuma inerler. Testisin inişini tamamlayamadığı ve kasık kanalında kaldığı duruma inmemiş testis denir. İnmemiş testisli bebekler 18 aylık olana kadar testisin kendiliğinden skoruma inme olasılığı nedeniyle takip edilirler. Takip süresinde inmeyen testisler için günübirlik cerrahi işlem planlanır. İnmemiş testisi olan çocuklar ameliyat günü ertesi ve 15 gün sonra pansuman yapılmak üzere poliklinikte kontrol edilirler.

Çocuğum deterjan, çamaşır suyu gibi maddeleri yanlışlıkla içerse ne yapmalıyım?

Çocuklarda kaza ile temizlik maddelerinin alınması çok sık görülmektedir. Bu maddeler yemek borusunda yanıklara ve buna bağlı darlıklara neden olabilir. Bu nedenle bu maddelerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde, ağzı kolay açılamayan kaplarda saklanması gerekir. Yanlışlıkla bu maddelerin ağızdan alınması durumunda acil servise başvurulması gerekir. Kusturma, mide yıkama veya yemek yedirme gibi girişimler, yakıcı madde yemek borusundan bir kez daha geçerken hasarı arttıracağından önerilmemektedir. Hatta kesinlikle kaçınılması gerekir. Bu çocuklar acil serviste ilk yardım yapıldıktan sonra yemek borusunda oluşan hasarın değerlendirilmesi amacıyla endoskop ile incelenmelidir.

Çocuğumda doğum lekesi var, ne yapmalıyım?

Doğum lekeleri birden fazla tipte olabilir. En sık görülenleri yaş ile gerilese de net bir cevap alabilmeniz için lütfen bir plastik cerraha başvurunuz.

Çocuğumun karnı ağrıdığında  ne yapmalıyım?

Karın ağrısı çocuklarda sık karşılaşılan bir yakınmadır. Yaş, ağrının şekli, yerleşimi ve yayılması, beraberinde görülen diğer yakınmalar ağrının nedenine göre değişebilir. Öykü ve fiziksel inceleme ile bazı acil cerrahi girişim gerektiren hastalıklar tanınabilir, daha sonra gerekli diğer incelemeler planlanır. Karın ağrısı erken tanınmadığında hayatı tehdit edebilecek bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle karın ağrısı olduğunda nedeni belli olmadan ağrı kesici verilmemeli, mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Çocuk ve ergenlerde özkıyım davranışı görülür mü?

Özkıyım davranışı tüm dünyada bir halk sağlığı sorunudur. Çocuk ve ergenlerde ergenlik döneminde daha fazla olmak üzere özkıyım davranışı görülebilmektedir. Ergenlerde yatarak psikiyatrik tedavi görme nedenleri arasında ilk sıralardadır. Özkıyım girişimi kızlarda daha sık iken tamamlanmış özkıyımlar hemen her yaşta erkeklerde daha fazla görülmektedir.

Çocuk ve ergenlerde özkıyım davranışı riskini arttıran etkenler neler olabilir?

Özkıyım davranışı olan çocuk ve ergenlerde depresyon ve bipolar duygudurum bozukluğu başta olmak üzere duygudurum bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, alkol ve madde kullanım bozuklukları, psikotik bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıklar olabilmektedir. Özkıyım davranışı ile ilişkili olabilen dürtüsel agresyonun biyolojik nedenlerinin dışında daha önce özkıyım girişiminin ve kendine zarar verme davranışının olması risk etkenleri arasındadır. Ümitsizlik, problem çözme becerilerinde yetersizlik, agresyon, dürtüsellik ve düşük benlik saygısı gibi bireysel özelliklerin ve genetik etkenlerin özkıyım davranışı ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Stresli ve travmatik yaşam olayları, zorbalığa ya da duygusal, fiziksel ve cinsel istismara maruz kalma, kronik tıbbi bir hastalığın bulunması riski arttıran nedenler arasında olabilmektedir. Çocuk ve ergenlerin anne babalarında psikiyatrik hastalık ve alkol madde kullanımının olması, ailede saldırganlık, kronik stres, kaotik bir aile ortamının olması, anne baba ile iletişim yetersizliği ve güvensiz bağlanma gibi durumlar da özkıyım davranışı olan çocuk ve ergenlerde sık görülen durumlardır. Çocuk ve ergenlerdeki özkıyım girişimlerinde akranlarda benzer davranışın olması ve medyada özkıyım davranışı ile ilişkili haberlerin uygunsuz verilişinin de önemi olabilmektedir. Sosyoekonomik düzeyin düşük olması, özkıyım yöntemlerine ulaşabilme kolaylığı, sosyal çevreye ve değerlere bağlılığın az olması ve sosyal desteğin yetersiz olması risk etkenleri arasında sayılabilir. Risk etkenlerinin yoğun olduğu durumlarda okul başarısızlığı, ilişkilerde yaşanan problemler ve yasal bir sorun yaşanması gibi durumlar özkıyım davranışını tetikleyici olabilmektedir.

Çocuklar anestezi alabilir mi?

Evet. Her yaş grubundaki hastada cerrahi bir işlem yapılması gerekliliği varsa anestezi uygulaması da yapılabilir.

Çocuklarda hangi göz hastalıkları ortaya çıkabilir?

Çocukluk çağında göz yaşı kanalı tıkanıklıkları, göz enfeksiyonları, göz tembelliği, göz allerjisi, şaşılık, göz tümörleri, kalıtımsal göz hastalıkları (tavuk karası gibi) sık görülebildiği gibi aynı zamanda çocukların göz travmalarına da çok açık oldukları unutulmamalıdır. Çocuklar her zamn görme ile ilgili şikayetlerini ifade edemeyebilir. Her çocuğun hayatın ilk 5 yılında göz ve görme muayenesinden geçmesi önerilmektedir.

Çocuklarda kanlı dışkılamanın nedenleri neler olabilir?

Çocuğun yaşına ve kanamanın niteliğine göre makattan kan gelmesi değişik nedenlere bağlı olabilir. Anal fissür, barsak düğümlenmesi, polipler, iltihabi barsak hastalıkları, kanama bozukluğu yapan sistemik hastalıklar gibi pekçok farklı nedene bağlı olabileceğinden, bu yakınmayla karşılaşıldığında doktora başvurulmalı ve gerekli incelemeler planlanmalıdır.

Çocukların spora yönlendirilmesinde spor hekimliğinin rolü nedir?

Spora katılım öncesi çocukların da erişkinlerde olduğu gibi uzman bir spor hekimi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir. Özellikle spora katılımı engelleyecek hastalıkların tespiti, yaralanma riskini artırabilecek anatomik nedenler spora katılım öncesi değerlendirmede saptanabilir. Eğer çocuk düzenli olarak spor yapıyorsa, en az yılda bir hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Bu muayenede en önemli değerlendirme, çocuğun ve ailesinin öyküsünün iyi bir şekilde alınması ve çocuğun fizik muayenesidir. Amaç çocuğa sporu sevdirmek ve mutlu zaman geçirmesinin sağlanması ile genel olarak çocuğun ilgi alanları da göz önünde tutularak spor dallarına yönelik özel başlangıç yaşları bulunmaz. Ancak çocuğun gelecekte sporcu olması hedefleniyorsa, düşünülen spora uygun fiziksel özelliklerinin ve gelişimin değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme esnasında antrenman şiddeti ve sıklığının çocuğun yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun olup olmadığının belirlenmesi, gereğinde aileye çocuk sporcu için beslenme önerilerinde bulunulması gerekir.

(Visited 120 times, 1 visits today)