Cerrahpaşa ‘da İzsiz Tiroid Ameliyatı Olabilmek Mümkün!

Cerrahpaşa ‘da İzsiz Tiroid Ameliyatı Olabilmek Mümkün!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi resmi internet sayfasında yer alan haberde;

İzsiz ağız içi endoskopik tiroid ameliyatı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yapılmaya başlandı. Tiroid bezinin sorunsuz şekilde alınmasıyla sonuçlanan ameliyatı özel kılan ise hastanın herhangi bir yerinde görülebilen bir ameliyat izinin olmaması. Ameliyatın detaylarını ve konuyla ilgili tüm merak edilenleri konunun uzmanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Serkan TEKSÖZ ile konuştuk.

İzsiz Tiroidektomi (Tiroid Ameliyatı) ne demek?

İzsiz tiroidektomi, vücudun herhangi bir bölgesinde gözle görülebilir bir iz dokusu kalmaksızın hastalıklı tiroid veya paratiroid dokusunun çıkartılmasına olanak tanıyan, minimal invaziv bir tekniktir. Bu cerrahi, alt dudak içerisinden yapılan küçük insizyonlar yardımı ile laparoskopik olarak yapılmakta ve boyunda herhangi bir insizyon gereksinimi olmamaktadır. Alt dudak içerisinde yapılan insizyonlar tamamen iyileşerek, bu bölgeden cerrahi yapıldığına dair bir iz kalmamaktadır.

Kimler Bu Ameliyatı Olabilir?

Tiroid ve paratiroid bezi/bezlerinin çıkartılması gereken her hasta bu ameliyat için uygun adaydır. Ancak, bezin büyüklüğü ve bazı altta yatan durumlar, işlem endikasyonlarını sınırlamaktadır. 4cm’den küçük selim tiroid nodülü olan, 2cm’den küçük malign tiroid nodülü olan, selim sebeplere bağlı tiroidektomi gereksinimi, kalsiyum yüksekliğine sebep olan primer hiperparatiroidizm, bazı sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizm olguları olan hastalar bu ameliyat için uygun adaylardır.

Multidisipliner ekibimiz, potansiyel her hastayı dikkatlice değerlendirerek her biri için en ideal tedavi modelini belirlemektedir.

İzsiz Tiroidektomi esnasında hastalar neler beklemeliler?

Laparoskopik operasyonlar genel anestezi altında uygulanırlar. Bu nedenle hasta bütün işlem esnasında uyuyacaktır. Cerrah, hastanın alt dudak iç tarafından üç küçük kesi yaparak bu kesiler içerisinden cerrahi aletler ve yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirmektedir. Bu küçük kesiler tiroid/paratiroid bezi çıkartıldığında kapatılırlar ve vücutta herhangi bir iz kalmamaktadır.

 Hastanede yatış süresi nedir?

Hasta, boyunda iz olmaksızın gerçekleştirilen ameliyatın ertesi günü taburcu olup, 3-4 gün içerisinde normal hayatına geri dönüyor.

Bize biraz ekibinizden ve ilk vakanızdan bahseder misiniz?

Hastamız bize mikropapiller tiroid kanseri ön tanısı ile başvurdu. Endişeliydi! Ameliyat olması gerektiğini biliyordu. Ancak boynunda iz deistemiyordu. Kendisine böyle bir ameliyatı gerçekleştirebileceğimizi söylediğimizde çok mutlu oldu. Prof. Dr. Yusuf BÜKEY’ in önderlik ettiği ekibimiz ile başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik.

(Visited 161 times, 1 visits today)