Osmaniye HSM Gezici Sağlık Aracı Sağlık Hizmetinde

Osmaniye HSM Gezici Sağlık Aracı Sağlık Hizmetinde. Osmaniye Halk sağlığı Müdürlüğü Gezici Sağlık aracı halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

SAĞLIKLI YAŞAM ARACI ETKİNLİKLERİ

BULAŞICI OLMAYAN HAST.PROG.VE KANSER ŞUBESİ

Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi koordinasyonunda 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında il ve ilçe merkezlerinde vatandaşlarımıza Çocuk İhmal DEVAMINI OKU

Osmaniye Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Tanıtım Yaptı

Osmaniye Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Tanıtım Yaptı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HASTA AİLELERİNE TANITIM

        Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz  tarafından tedavisi ve takibi yapılan hastaların ailelerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen tanıtım toplantısında merkezimiz Sorumlusu Uzm.Dr.Şemsi Soner Özdemir  tarafından TRSM amacı, yapılan faaliyetler, merkezin faaliyetleri, hastalara olumlu etkisi gibi konularda 38 kişiden oluşan gruba bilgi verilmiştir. Bu çalışmada emeği geçen merkezimiz Sorumlusu ve personellerini tebrik ederiz. Merkeze kabul edilme Kısa süre önce hastaneden taburcu olmuş veya hastaneye yatırılma riski olan ve psikoz veya diğer ağır ruhsal bozukluklar nedeniyle tedavi ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan ya da ağır bir ruhsal bozukluk nedeniyle işlevselliği ciddi düzeyde azalmış bireyler tedavi amacıyla TRSM tarafından kabul edilebilir. Hastaneye sık yatış geçmişi ve sık yatış eğilimi olan bireyler önceliklidir. Ağır ruhsal bozukluklar bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal bozukluklar olarak tanımlanmaktadır.  Merkezlerin amaç ve hedefleri TRSM’ler aşağıda yer verilen farklı ve önemli işlevleri gerekli durumlarda yerine getirirler; Ağır ruh sağlığı sorunları bulunan bireylere; hastaneye yatırılmalarını önlemek, yeti yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal* müdahaleler sunulması, Ağır ruh sağlığı sorunu bulunan yakınlarına bakan aileler için odaklı destek ve psikoeğitim, Sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği sürenin artırılması, Birinci basamak sağlık kurumlarıyla ve hastane birimleriyle yakın işbirliği, Bireylere ve ailelerine yönelik desteğin azamiye çıkarılması amacıyla diğer kurumlarla ve toplum hizmeti veren kuruluşlarla koordinasyon (belediye, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İŞKUR, vakıflar, sivil toplum kuruluşları…), Toplumda ruhsal hastalıklarla ilgili damgalama eğiliminin azaltılmasına katkıda bulunulması.Psikososyal müdahaleler, sosyal faktörler ile bireyin davranışları ve psikososyal hâli arasındaki karşılıklı ilişki yoluyla sağlık üzerinde etki doğuran müdahaleler olarak tanımlanmaktadır. Psikososyal müdahaleler arasında psikoeğitim ya da bilişsel beceri eğitimi gibi psikolojik tedaviler veya sosyal izolasyonu azaltmaya dönük destekli barınma ya da grup programları gibi sosyal müdahaleler sayılabilir. Yukarıda değinilen bu işlevler TRSM’ler tarafından hizmet verdikleri toplumun yerel ihtiyaçlarını gözetecek biçimde ve yerel kaynakları, talepleri ve çevresel faktörleri dikkate alarak yerine getirilmelidir. Yapıları ne olursa olsun, TRSM’lerin bu işlevleri yerine getirirken, aşağıdaki ortak amaçlara ulaşmaları hedeflenmektedir: Ruh sağlığı sorunları bulunan bireylerin durumlarını, işlevlerini ve iyilik hallerini geliştirmek, Ruh sağlığı sorunu bulunan yakınları ile birlikte yaşayan ailelerin destek verme kapasitelerini artırmak,

Ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için işbirliği ve ikincil
konsültasyon yoluyla birinci basamak sağlık çalışanlarının kapasitelerini
güçlendirmek DEVAMINI OKU