×

Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi Ne Demek?

Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi Ne Demek?

Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi Ne Demek?

BEBEK DOSTU AHB

BEBEK DOSTU AİLE HEKİMİ/AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI OLANLARBebek Dostu Aile Hekimi, Bebek Dostu Aile Sağlığı Çalışanı belgelerine sahip olanların aynı birimde çalışıyorlarsa hakları korunacak olup, belgeleri Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi Belgesi olarak yenilenecektir.  Aynı Aile Hekimliği Biriminde çalışıp ayrı ayrı belgeye sahip olanlar belge yenileme işlemi için bağlı oldukları Toplum Sağlığı Merkezine başvuracaklardır.

Ayrıca emzirme politikaları 9 Adım şeklinde değişecektir. Aşağıdaki örnek dosya linkinde yeni emzirme politikası mevcut olup yenilenerek olması gereken yerlere asılmalıdır.

 

BEBEK DOSTU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ NASIL OLUNUR?

 1.  Toplum Sağlığı Merkezi ile yazılı temasa geçilerek Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi olmak istendiği bildirilir.
 2.   Aile Hekimliği Birimi personeli egitim.istanbulhalksagligi.gov.tr adresinden Uzaktan Eğitimi tamamlar. (Kullanıcı adı ve şifreniz mailinize geldikten sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.)
 3.  Uzaktan Eğitimin tamamlanmasından sonra, Toplum Sağlığı Merkezindeki İl Bebek Dostu Eğitimcisi ilgili Aile Hekimliği Birimi personelini yarım günlük bir eğitim planına alır.
 4.   Eğitimini tamamlayan kişilere katılım belgesi, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından Toplum Sağlığı Merkezi aracılığı ile ilgili birime gönderilir. Bu belgenin kişi tarafından saklanması gerekmektedir.
 5.   Aile Hekimliği Birimi; Ek-1 de belirtilen evrakları içeren “Emzirme ve Anne Sütü Dosyası” oluşturmalıdır.
 6.   Aile Hekimliği Birimi bu şartları ve Bebek Dostu Birim özelliklerini yerine getiriyor ise, Toplum Sağlığı Merkezindeki ilgili kişileri değerlendirme için birime davet eder. TSM’den görevli olarak gelen değerlendirici kurumdaki doktor,  ebe, hemşire ve her birimden 5 gebe, 5 lohusa ile görüşür, anket formlarını doldurur, kurumu gezerek uygunluğunu ve birim dosyasını değerlendirir. Değerlendirme formu Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi’ne gönderilir.
 7.   Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından form incelenir, uygun görüldüğü taktirde ilgili birime iletilmek üzere Bebek Dostu Birim belgesi Toplum Sağlığı Merkezine gönderilir.

Bebek Dostu Birim Özellikleri

 • Emzirmeye dair yazılı bir politika hazırlanmalıdır.
 • Emzirme Politikası emzirmeye ilişkin 9 önerinin tüm maddelerini kapsamalıdır.
 • Oluşturulan politika hastaların bekleme salonu, muayene odası, personel dinlenme odası, müdahale odası, koridora asılmalıdır.
 • Birime kayıtlı gebeler, emzirmenin yararları ve yönetimi konusunda bilgilendirilmelidir. Gebe eğitiminde anlatılan standartları kapsayan yazılı bir belge mutlaka bulunmalıdır. Gebe eğitimi şu konuları kapsamalıdır. Ek, 2
 • Eğitim verilen tüm gebe ve lohusalar kayıt altına alınmalı ve bu belge dosyada saklanmalıdır.
 • Lohusalara nasıl emzirecekleri ve bebeklerinden ayrı kaldıkları zamanlarda laktasyonu nasıl sürdürecekleri gösterilmelidir.(bebeği tutma, meme verme, süt sağma, saklanması v.s)
 • Tüm gebeler ve lohusalar yeni doğan bebeklere tıbbi bir gerekçe görülmedikçe ilk 6 ay (su dahil) sadece anne sütü verilmesi konusunda bilgilendirilmelidir.(emzik ve biberon kullanmamaları konusu gerekçeleriyle uyarılmalı, anneler emzirmenin 6. ayından sonra uygun ek besinlere geçilerek en az 2 yaşına kadar sürdürülmesi konusunda eğitilmeli )
 • Bebeğin her istediğinde emzirilmesi teşvik edilmelidir. (anneler eğer emziriyorlarsa bebek acıktıkça ve her istediğinde emzirilmesi,  bebeğin 3 saatten fazla uyuması halinde uyandırılıp meme vermeye teşvik edilmesi gerektiği öğretilmelidir.
 • Emziren annelere uygun ortam ve mahremiyet sağlanmalıdır. (emzirme odası veya bölümü)
 • Emzirmenin korunması desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için kurumlar arası işbirliği yapılmalıdır. (Bölgede çalışan tüm eczacılar için, anne sütünün desteklenmesi ve mama kullanımının önlenmesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmalı, okullarda emzirmenin önemi tartışılmalı,  annelere emzirme ile ilgili bir sorunları olduğunda kuruma başvurabilmeleri hususunda işbirliği yapılmalı. Bu amaçla annelere yazılı materyal verilmelidir.
 • Kurumda anne sütü muadili ürünlerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. (mama reklam ve broşürleri kesinlikle olmamalı, annelere hediye veya numune dağıtımı yapılmamalı, mama pazarlayan firmaların tanıtım yapması kesinlikle yasaklanmalı, kurumda anne sütü muadili ürünler bulunmamalı, anne sütü muadillerini pazarlayan yasa öğrenilmeli )

 

Ek-1: Dosyada bulunması gereken evraklar:

1- Emzirme Politikasının örneği

2-“Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” Katılım belgesi

3- Gebe Eğitiminde anlatılanları içeren belge

4- Eğitim verilen gebe-lohusaların kayıtları

5- Gebe-lohusalara verilen broşürlerden birer örnek

 

Ek 2: Gebelere verilen standart eğitim şu konuları kapsamalıdır.

-ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmenin yararları

 -Emzirmenin yararları (kolostrumun yararları, anneye ve bebeğe yararları psikolojik etkisi

 -Anne sütünün faydaları (bebek ve anne için)                                    

 -Temel emzirme yönetimi (aynı odada kalmanın, her istediğinde emzirmenin önemi emzirme tekniği)

 -Annelere nasıl emzirecekleri ve bebeklerden ayrı kaldıkları zamanlarda laktayonu nasıl sürdürecekleri gösterilmelidir.

 -Tıbben gerekli görülmedikçe yeni doğan bebeklere ilk 6 ay anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmemelidir.

 -Bebeği her istediğinde emzirmenin önemi.

 -6. ayından sonra ek gıdalar hakkında bilgi

 -Bebeği en az 2 yaşına kadar emzirmenin önemi

 -Doğumdan sonra hemen emzirmenin önemi (ilk yarım saat içinde)

 -Anne sütünün yeterli olması için yapılması gerekenler

 -Gece boyunca emzirmenin önemi

 -Emzirme tekniği-tutuş pozisyonu

 -Emzik ve biberon kullanılmamasının nedeni (ek gıdalar kaşık veya bardakla )

 -Memeleri boşaltıncaya kadar emzirmenin nedeni

Emziren annenin kendi beslenmesi, hijyeni, vücut ve meme bakımı,  dinlenmesi, psikolojik durumu

 

(Visited 248 times, 1 visits today)