Olası Corona Vaka Tanısı Nedir?

Olası Corona Vaka Tanısı Nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgını ile hayatımıza yeni bir hastalık daha dahil oldu.

Peki Corona Virüs olarak adlandırılan Covid-19 Vakası nedir? Kesin Tanı nasıl konur?

Bu kapsamda vakalar A-B-C-D olmak üzere dört ayrı gruba ayrılmıştır.

Olası Vaka A:
»» Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük
ve solunum sıkıntısı), VE
»» Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE
»» Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakınının
yurt dışında bulunma öyküsü

Olası Vaka B:
»» Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük
ve solunum sıkıntısı), VE
»» Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19
vakası ile yakın temas eden

Olası Vaka C:
»» Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri
(öksürük ve solunum sıkıntısı), VE
»» Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE
»» Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması
*SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları)
son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği

Olası Vaka D:
Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olması ve burun akıntısı
olmaması

Kesin Vaka
Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan
olgular.
Olası/Kesin COVID-19 vakalarının yönetimi Vaka Takip Algoritması’na göre yapılır.
Olası vaka tanımına uygun hastada alınan numunelerde mevsimsel solunum yolu
virüsü saptanması ya da bakteriyolojik etken saptanması, SARS-CoV-2 varlığını
ekarte ettirmez.

(Visited 39 times, 1 visits today)