MHRS Sözleşme ve Komisyon Koordinasyon Birimi 

 

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Sözleşme ve Komisyon Koordinasyon Birimi görevleri nedir ve ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi sistemleri Genel Müdürlüğü tarafında MHRS sitemini yürütmek ve yönetmek için kullanılan birimler ve bu birimlerin yaptığı görevler yazımızın devamında yer almaktadır.

MHRS Sözleşme ve Komisyon Koordinasyon Birimi

T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İllerde kurulu Kontrol Teşkilatı ile Koordinatörlük arasında iletişim ve bilgi akışını sağlayan, Muayene Kabul Komisyonu, kontrol komisyonlarının toplantı ve eğitim planlarını hazırlayan, Komisyonlarca hazırlanan dosyaların takibini yapan, komisyonlarla ilgili resmi yazışmaları takip eden birimdir.

•EBYS üzerinden gelen evrağı noksansız, süratli, düzgün ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde cevap yazısı yazmak.
•Komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak.
•Muayene Kabul Komisyonu ve kontrol komisyonlarının toplantı ve eğitim planlarını hazırlamak, Yürüttüğü çalışmaların sonucunu amirine rapor etmek, faaliyetlerini düzenli ve sürekli olarak üst yönetime sunmak bu biriminin yükümlülüğündedir.

(Visited 146 times, 1 visits today)