Mhrs Hasta Randevu İşlemi Nasıl Yapılır?

Mhrs Hasta Randevu İşlemi Nasıl Yapılır? Alo 182 Mhrs Çağrı Merkezini arayarak randevu almak isteyen vatandaşlarımızın Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığı ile hastane randevusu almamas süreçleri nelerdir?

Hasta’nın randevu alma işlemi sırasında randevu isteğini nasıl ilettiğidir. Hasta randevu talebinde bulunurken seçim yapma hakkına sahiptir. Randevuyu nereden ve hangi hekimden istiyorsa alabilmelidir. Bu kodlar operatör ekranlarında randevu işlemi sırasında istatistik oluşturmak dolayısıyla hasta eğilimlerini inceleyebilmek için önemlidir.

Örneğin hasta;
Bir hekim adı söyleyip randevu istediğini belirtebilir,
Hekim adı belirtmeden Göz polikliniği için randevu isteyebilir. Bu seçimde hekim ve hastane önemli olmayabilir.
Herhangi bir hastane adı belirtebilir. Bu durumda bir poliklinik ya da hekim belirtmesi gerekecektir.
Bir bölge belirtebilir. Bu durumda diğer seçimleri de belirtebilir.
En çok kullanılacak olanlardan biri de Operatörün önerisi olacaktır. Eğitim durumu ve yaş durumu dikkate alındığında çoğu hastanın derdini anlatıp ner e ye git me s i gerek t iği ko nus unda yard ıma iht iyac ı o lab ile cekt ir. B u durumda operatörlerin eğitimli olduğu düşünüldüğünde hasta için uygun olan randevu seçiminde yardımcı olması beklenmektedir.

Aşağıda belirtilen Randevu Talep Şekli kodları ilk değer olarak verilmiştir. Gerekli görüldüğü zaman bu kodlara ekleme yapılabilecektir.

  1. Doktor
  2. Polik linik
  3. Hastane
  4. Bö lge
  5. Operatör Önerisi
(Visited 141 times, 1 visits today)