İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Telefon Adres İletişim

İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Nereye Bağlı. Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Ne İş Yapar? Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalışma Saatleri. Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Covid 19 İle İlgili Görevleri Nelerdir? Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü İletişim Nerede, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü İletişim Numarası, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Adres. Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Telefon.

İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Nereye Bağlı?

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Üsküdar Kaymakamlığının teşkilat şeması içinde ilçe müdürlüğü olarak yer almaktadır. İlçenin Sağlık hizmetlerini yürütmek, organize etmek, denetlemek, sevk ve idare etmek görevlerini Kaymakam’a karşı sorumlu olarak yürütmektedir.

Üsküdar İçe Sağlık Müdürlüğü ilçede Kaymakamlığa bağlı olarak çalışmaktadır. İl genelinde ise İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı çalışmaktadır. Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünün personel, malzeme ve yönetim giderleri İstanbul İl sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. Hizmet planlaması ve görev talimatları da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce verilmektedir.

İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü hakkında şikayetiniz varsa önce Kaymakamlığa sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne daha sonra da İstanbul Valiliğine yapılabilir.

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Ne İş Yapar?

İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğün Halk Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İlçe Toplum Sağlığı Hizmetleri: Covid 19 Karantina hizmetleri, Covid 19 aşı hizmetleri, Üsküdar bölgesindeki Covid 19 Filyasyon hizmetleri.

İlçe Hastane Hizmetleri: Müdürlüğün Kamu Hastaneleri Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İlçe sağlık Hizmetleri: Müdürlüğün Sağlık Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İlçe acil Sağlık Hizmetleri: Müdürlüğün Acil Sağlık Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İlçe İlaç ve Cihaz Hizmetleri: Müdürlüğün İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığına İlişkin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İlçe Sağlık Personeli Hizmetleri: Müdürlüğün Personel Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Covid 19 İle İlgili Görevleri Nelerdir?

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürüğünün Covid 19 Pandemisi ile ilgili görevlerinin başında:

1- Herhangi bir sağlık kuruşunda PCR Testi yaptırıp sonucu pozitif çıkan olguların filyasyon bilgileri ve kişisel bilgileri testin yapıldığı sağlık kuruluşunca sisteme işlenir.

2- Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünün sistemine düşen PCR pozitif vakaların filyasyonu bu müdürlüğe bağlı olarak çalışan filyasyon ekiplerince yapılır.

3- Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince olgulara ilaç verilir.

4- Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerince çalışan Covid 19 olgularının ihtiyaç duyduğu istirahat raporu yani işyerlerine vermek için durum bildirir rapor düzenlenir ve sisteme yüklenir.

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü İletişim Numarası

Adres : SELİMİYE MAH.ATÖLYELER CAD. NO:5 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon :
0216 532 21 04
Faks :
0216 532 21 05
E-Posta :
ist.uskudarsm@saglik.gov.tr

Olası COVID-19 Vakası Tespit Edildiğinde Temaslılara Yönelik Yapılması Gerekenler
Olası COVID-19 vakası tespit edildiğinde;
1. Numune alınan hastalar numune sonuçları çıkana kadar evde izole olarak kalır. Kişiler numune verdikten sonraki 4. saatten itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasında 20 saat süre ile riskli olarak gösterilir. Numune veren kişilere izolasyon durumu ile ilgili bilgilendirme SMS mesajı olarak gönderilmektedir.
Ayrıca bilgilendirme formu sağlık kurumu tarafından verilebilir.

2. Numune alınan hastanın PCR sonuçları gelene kadar temaslı sorgulaması yapılmaz.

3. PCR test sonucu negatif gelir ise temaslılara yönelik herhangi bir işlem yapılmaz.

4. PCR test sonucunun pozitif gelmesi halinde, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içindeki temaslıları tespit edilir ve sisteme kayıt edilir. Temaslı değerlendirmesinde temas durumu (yakın temaslı/temaslı) sorgulanır. Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler sisteme temas var olarak kayıt edilir.

Hanede pozitif tespit edilen vakanın dışarıyla teması yoksa (yaşlı, bebek, yatalak vb.) ve pozitif vaka ile de yakın temas öyküsü saptanamaz ise asemptomatik aile içi vaka olasılığını saptamak amacıyla dış ortamla teması olan diğer hane halkı PCR ile taranır.

(Visited 1.379 times, 1 visits today)