İstanbul Büyükşehir Belediyesince Özürlülere Verilen Hizmetler

İstanbul Büyükşehir Belediyesince Özürlülere Verilen Hizmetler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özürlü hizmetleri.

İSEM Tarafından Engellilere Verilen Hizmetler Nelerdir?

İstanbul Engelliler Merkezi (İSEM), İstanbul’da yaşayan engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime katkıda bulunmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede, İSEM’in verdiği hizmetler kısaca özetlenirse;

ALO 153 Engelliler ve Yaşlı Ücretsiz Ulaşımı, Tıbbi Rehabilitasyon (fizik tedavi, hidroterapi, hippoterapi), Psikososyal Servis, Medikal yardım (sosyal güvencesi olmayan engelliler için ortez-protez, beyaz baston, ses kayıt cihazı, işitme cihazı, tekerlekli sandalye, akülü sandalye, koltuk değneği, hasta altı bezi…), Yasal Haklar Danışmanlığı, İstihdam Destek Hizmetleri, Engelliler Yaz Kampı Hizmetleri, Engellilerin Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun Engellilere Adaptasyonu Projesi, Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi, Yaz Okulu ve diğerleri…

İSEM’in vermiş olduğu hizmetler ile ilgili geniş bilgilere aşağıdaki linkler ile ulaşılabilir;


HALKLA İLİŞKİLER SERVİSİ

Halkla ilişkiler Servisi’nde bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte engelli kaydı da yapılmaktadır. Engelliler, engel grubu, yaş, cinsiyet vb. kategorilerin bulunduğu bir programa kaydedilmekte, böylece İstanbul’a ait bir engelliler veritabanı oluşturulmaktadır. Tüm engelliler, engelli yakınları, kurumlar ve vatandaşlar telefonla veya müdürlük merkezine gelerek faydalanabilmekte, taleplerine bağlı olarak kurum bünyesinde ya da kurum dışındaki ilgili birimlere yönlendirilmektedir.

İSEM’e KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

1- Çağrı Merkezi (ALO 153-5-3) :

ALO İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çağrı merkezi olarak çalışan ALO 153’ü arayan herkes 5 ve 3’ü tuşladıktan sonra engellilerle ilgili servislere ulaşabilir ve ilk bilgileri bu şekilde de alabilirler.


SAĞLIK DESTEK HİZMETLERİ

1- Sporla Rehabilitasyon Hizmetleri

Tıbbi rehabilitasyon etiği çerçevesinde engellilerin fiziksel kapasitelerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerinde maksimum bağımsızlığa ulaşmalarını sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de toplum rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülür. Bu amaç doğrultusunda; fizik tedaviye ihtiyacı olan engellilerin değerlendirmesi yapılır, ev egzersiz programı hazırlanır, kurum içi ve dışı yönlendirmeler yapılır, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilir.

  • Sporla Rehabilitasyon: Kişinin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olan spor faaliyetleriyle engellilerin sağlıklarını koruma ve güçlendirme amaçlanır. Özgüven ve yaşama sevinçlerinin artması ve takım sporlarıyla iletişim becerileri kazanmaları sağlanır. Engelli bireylerin gerilimden arınması ve rahatlama yaşaması sağlanarak uyum ve davranış bozuklukları gösteren bireylerin tedavisine destek olunur. Engellilere kendilerine en yakın merkezlerde ücretsiz spor yapma imkânı sağlanmakta ve bu amaçla talebe göre yüzme, futbol, basketbol vb. dallarda eğitimler düzenlenir.

SOSYAL SERVİS HİZMETLERİ

İSEM Sosyal Servisi, engelli ve yakınlarının ilk olarak başvurabilecekleri servistir. Bilgilendirme, danışmanlık, kurum içi ve dışı departmanlara yönlendirme ve bu yönlendirmelerin takibi, bütüncül bir sosyal hizmet sisteminin gerektirdiği şekilde sosyal servis tarafından gerçekleştirilmektedir. İSEM bünyesinde çalışan, alanında uzman sosyolog, psikolog ve kayıt elemanları aracılığıyla Sosyal Servis Hizmetleri şu kapsamda sunulmaktadır:

  Bilgilendirme

Engellilik, engelli hizmetleri, talepler doğrultusunda istenen bilgiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSEM’in hizmetleri engelli ve yakınlarına ilk elden en doğru bilgi uzman personelce verilir.

  Kurum İçi ve Dışı Yönlendirme

Bilgilendirme sağlanan engelli ve yakını hizmet alacağı, kurum içi ve dışı birimlere koordineli şekilde yönlendirilir ve takibi yapılır.


EĞİTİM HİZMETLERİ

1- Zihinsel Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezleri:

Bu merkezlerde zihinsel engellilerin öz bakım becerileri, sosyal beceriler mesleki eğitim ve sanat eğitimleri ve el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim verilmektedir. Aileleri ve kendileri açısından büyük bir fırsat olan bu imkanla, herhangi bir eğitim alma olanağı bulunmayan, 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif veya orta düzeyde zihinsel engellilere; spor, el sanatları (boncuk ve takı tasarım, makrome ve süsleme, ebru, ahşap), okuma-yazma, resim, müzik, bahçıvanlık, halkoyunları, temizlik ve bağımsız yaşam eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler 10 kişilik sınıflarda engelli bireyin spesifik eğitim ihtiyacına göre planlanmaktadır.

2- Karma Eğitim Hizmetleri:

Zihinsel engelliler için düzenlenen eğitim çalışmaları dışında merkezlerimizde ayrıca diğer engellilerin yararlanabileceği eğitim grupları da oluşturulmaktadır. Bu çalışmalarla engel durumu nedeniyle örgün eğitimden yeterince yararlanamayan bireylere destek eğitimleri verilir. Bireylerin engel durumu, vasıf ve yetenekleri göz önüne alınarak düzenlenen kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifikalar alması sağlanır. Ayrıca sosyal rehabilitasyon amacıyla kültürel ve sanatsal yetenekleri destekleyen eğitim grupları oluşturulur.

3- Türk İşaret Dili Eğitimleri:

İşitme engelli insanlarla sağlıklı iletişim kurulması amacıyla 16. yüzyılda dünyanın en gelişmiş görsel dili olan Türk İşaret Dili Projesi’ni hayata geçiren Engelliler Müdürlüğü’nün en büyük amacı bu dilin eğitim sistemi içerisinde yer almasını sağlamaktır. Bu amaçla işitme engelli birisiyle iletişim kurmak isteyen herkese Türk İşaret Dili kursları ücretsiz olarak verilmeye başlanmıştır. Hafta içi ve hafta sonu Türk İşaret Dili Stüdyosu’nda gerçekleşen eğitimlerde bu dilin en kısa zamanda öğretilmesi amaçlanmaktadır.

4- Yaz Okulu Hizmetleri:

Örgün eğitime devam etmelerine rağmen çeşitli nedenlerle yeterli eğitim desteği alamamış olan 8-13 yaş arası çocuklar ve gençlere destek eğitimleri verilir. Bu yaş aralığında ki engellilerin örgün eğitim kurumlarında aktif katılımcı bireyler olması amacıyla sosyal rehabilitasyonlarını destekleyecek kültürel çalışmalar yapılır.

YASAL HAKLAR DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
İSEM’de, Yasal Haklar Danışmanlığı Birimi’nde görevli avukatlar tarafından engelli ve
engelli yakınlarına, sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirme ve yönlendirme
hizmetleri yapılmakta; gerçekleştirilen yasal haklar seminerleri, telefonla ve yüz yüze
yapılan görüşmeler ile engelli ve yakınlarına hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.


İSTİHDAM DESTEK HİZMETLERİ

İSEM, engelli bireyleri iş hayatına hazırlayarak, iş bulmalarına aracı olmakta
ve bireyin sahip olduğu engelleri aşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
İSEM  merkezlerine  başvuran  çalışma  hayatına  katılmak  isteyen  engellilerin
özgeçmiş bilgileri alınıp, İSEM Kariyer Geliştirme ve İstihdam Destek Birimine
iş takibi yapılmak üzere ulaştırılmaktadır. Burada engellinin fiziksel ve psiko-
sosyal özellikleri dikkate alınarak kendisine uygun iş olanakları araştırılmakta;
kriterlere  uygun  işler  bulunmasıyla  işverenlerle  temasa  geçilmektedir.


MERKEZLERİMİZ

Engelliler Müdürlüğü İstanbul’un farklı yerlerinde açtığı merkezlerle hizmeti özürlülerin ayağına kadar götürmektedir.

Engellilere Hizmet Veren Merkezler; Bu merkezlerde engellerin kaydı tutulmakta, medikal yardım talebi alınmakta, bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık, sosyal servis, psiko-sosyal servis, fizik tedavi hizmetleri ve zihinsel engellilere eğitim verilmektedir.

Ayrıca 10’ar kişilik sınıflarda, bağlama, gitar ve ud, işitme engelilere yönelik okuma-yazma ve Bilgisayar İşletmenliği (Grafikerlik ve Web Tasarım) Kursu, Görme engelliler için Bağımsız Hareket Eğitim Kursu, Bilgisayar İşletmenliği Kursu (Web Tasarım) ve Santral Operatörlüğü eğitimleri verilmektedir.

Zihinsel Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezleri: Bu merkezlerde zihinsel engellilerin özbakım ve el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim verilmektedir. Aileleri ve kendileri açısından büyük bir fırsat olan bu imkanla, herhangi bir eğitim alma olanağı bulunmayan zihinsel engellilere; spor, el sanatları (boncuk ve takı tasarım, makrome ve süsleme, ebru, ahşap), okuma-yazma, resim, müzik, bahçıvanlık, halkoyunları, temizlik ve bağımsız yaşam eğitimi verilmektedir.

Zihinsel Engellilere Mesleki Eğitimin Verildiği Merkez (Tuzla İş Atölyesi) ; 2008 yılında hayata geçirilen bu projeyle Zihinsel Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezleri’nde eğitimlerini tamamlayan engellilere iş hayatına doğru ve verimli bir şekilde adapte olmalarını sağlayacak mesleki eğitim verilmektedir.  Seramik, Bilgisayar, Okuma-Yazma, Ağaç İşleri, Galoş Üretimi, Seracılık, Mum imalatı, Bilgisayar, İş ve meslek ahlakı konularında eğitim verilmektedir.

Yedikule- Yedisanat Engelliler Merkezi; Ülkemizde işitme engelli gençlerin Kültür , Sanat ve Eğitim hayatında bir model oluşturmak üzere İSEM tarafından hayata geçirilmiştir. Merkezimizde; Türk işaret dili ve tercümanlığı , Ritim, Beden Perküsyonu, Mim sanatı ve dans tiyatrosu, Halkoyunları ve Sinema Atölyesi eğitimleri verilmektedir.


ENGELİLER YAZ KAMPI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Yaz Kampı, Yeşilköy Çiroz Mevkiinde 60 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Engelli ve yakınlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği 55 evin (içinde televizyon, klima, 24 saat sıcak-soğuk su,) yer aldığı kampa katılan engelli ve engelli yakınları 6 gün boyunca tatil imkânı buluyorlar. Kamp alanı içerisinde engelli çocuklara uygun oyun alanı, internet kafe, voleybol, basketbol sahaları, masa tenisi, satranç alanları, süs havuzu, yürüyüş parkurları, çamaşırhane, 250 kişilik yemek ve etkinlik salonu, kamp ateşi ve müzik eğlence programları için mini amfi tiyatro alanı, şenlik vb. eğlence programlar için sahne ve sağlık ekibiyle hizmet veren bir revir bulunmaktadır. Bir yaz döneminde 5.280 engelli ve yakınının faydalandığı kamptan hizmet alanlar düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanabilmektedir.

İrtibat Telefonu: (0212) 449 96 00


ENGELLİLİK ALANINDA EN GENİŞ KAYNAK; İSEM KÜTÜPHANESİ

2000 yılında açılan İSEM Kütüphanesi engellilik alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkese rehber olmaktadır. Engellilerle ilgili yazılı, sesli ve görsel eserleri bünyesinde toplayarak 2000 yılında hizmete sunulmuştur. Gaziosmanpaşa Engelliler Merkezinde faaliyet gösteren kütüphane, engellilerle ilgili güncel bilgileri araştırarak merkezde toplamak ve bu bilgileri merak eden herkesin hizmetine sunmaktadır.  Engellilerlerle ilgili kitaplar, tezler, makaleler, görsel-işitsel materyaller ve süreli yayınları tek merkezde toplayarak araştırma yapmak isteyenlerin hizmetine sunan İSEM Kütüphanesi’nde üniversite ve kamu kurumlarının engellilere yönelik koleksiyon (derme) oluşturmasına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kütüphanede bulunan yayınların konusal olarak listesini görmek ve indirmek için fareyi yandaki resmin üzerine getiriniz.


ENGELLİLİK ALANINDA EN GENİŞ KAYNAK; İSEM KÜTÜPHANESİ

2000 yılında açılan İSEM Kütüphanesi engellilik alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkese rehber olmaktadır. Engellilerle ilgili yazılı, sesli ve görsel eserleri bünyesinde toplayarak 2000 yılında hizmete sunulmuştur. Gaziosmanpaşa Engelliler Merkezinde faaliyet gösteren kütüphane, engellilerle ilgili güncel bilgileri araştırarak merkezde toplamak ve bu bilgileri merak eden herkesin hizmetine sunmaktadır.  Engellilerlerle ilgili kitaplar, tezler, makaleler, görsel-işitsel materyaller ve süreli yayınları tek merkezde toplayarak araştırma yapmak isteyenlerin hizmetine sunan İSEM Kütüphanesi’nde üniversite ve kamu kurumlarının engellilere yönelik koleksiyon (derme) oluşturmasına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kütüphanede bulunan yayınların konusal olarak listesini görmek ve indirmek için fareyi yandaki resmin üzerine getiriniz.

Kuaförlük ve Kişisel Bakım Hizmetleri

Evinden çıkamayacak derecede ağır engeli bulunan bireylere İSEM tarafından ücretsiz kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen engelliler en yakın İSEM Merkezine taleplerini ileterek kayıt yaptırabilmektedir.

(Visited 86 times, 1 visits today)