Evde Hasta Bakım Aylığı Nedir? Hasta Maaşını Kimler Alabilir?

Evde Hasta Bakım Aylığı Nedir? Hasta Maaşını Kimler Alabilir?

Evde Bakım Aylığı

Soru: Evde Bakım Aylığı Nedir?
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; haneye giren gelir kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.Soru: Evde Bakım Aylığında Engel Oranı Kaç Olması Gerekir?
Yetkili hastanelerden alınacak olan %50 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Ayrıca raporda “Ağır engellidir.” İbaresinin evet olarak işaretlenmiş olması gerekiyor.

Soru: Evde Bakım Aylığında Kimler Akraba Sayılır?
Akraba: Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Soru: Evde Bakım Aylığı Kapsamında Engelli Kişiye Kaç Saat Bakım Hizmeti Verilmelidir?
Akrabanın veya vasinin engelli kişiye 24 saat bakım hizmetini, en az 8 saat fiili bakımını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Soru: 2022 Aylığı Gelire Dâhil Edilir mi?
2022 aylığı başvurusunda evde bakım aylığı gelir olarak göz önünde bulundurulur.
Evde bakım aylığı başvurusunda 2022 aylığı gelir olarak göz önünde bulundurulur.

Soru: Başvuru Kaç Gün İçerisinde Sonuçlanır?
İl müdürlüğünce, Engellinin veya yasal temsilcisinin talebinin olumsuz değerlendirildiği, Engelliye veya yasal temsilcisine 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Soru: İtirazlar Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?
Engelli veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz edebilir.

Soru: Gelir Değişikliği Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?
Engelli veya yasal temsilci tarafından gelir değişikliği 30 gün içinde bildirilmesi gerekir.

Soru: Adres Değişikliği Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?
Bakım hizmetini üstlenen bakım merkezi veya akrabası en geç 15 gün içinde bildirilmelidir.

Soru: Vefat Halinde Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?
Bakım hizmetini üstlenen bakım merkezi veya akrabası en geç 15 gün içinde bildirilmelidir.

Soru: Hangi Kuruma Müracaat Edilmelidir?
Bağlı bulunduğunuz il/İlçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.

Soru: Hangi Aylarda Yatırılır
Evde Bakım Aylığı her ay yatırılmakta olup her ayın 15 ile 31 arası hesaplara aktarılmaktadır.

(Visited 66 times, 1 visits today)