Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Salgın Hastalığa Dikkat

Hastalık Salgını Haberi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Salgın Hastalığa Dikkat

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Akut Flask Paralizi (AFP) vakalarında üç farklı dolaşımda olan aşı kaynaklı Polio Virüsü Tip 2 (cVDPV2) salgını tespit edilmiştir. Şubat 2018’de hükümet, cVDPV2’nin ulusal bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmiştir.

CVDPV2 suşu ilk olarak 2017 yılının Haziran ayında Haut Lomami Eyaleti’nde tespit edilmiş ve bildirilmiş olup 2017 yılının sonlarında ve 2018 başlarında sırasıyla Tanganyika ve Haut Katanga Vilayetlerine sıçramıştır. Aynı virüs, Uganda sınırına yakın İturi Vilayeti’nde, 2 Mayıs 2018’de paralizi başlangıcı görülen bir AFP vakasında, Haziran 2018’de tespit edilmiştir. Araştırmalar devam etmektedir. DSÖ ulusal düzeyde halk sağlığı riskinin çok yüksek olduğunu ve uluslararası düzeyde ise riskin, AFP vakasının tespit edildiği, uluslararası sınıra yakın olan ve nüfus hareketlerinin yaşandığı bilinen İturi’de coğrafi yakınlığı nedeniyle yüksek olduğunu değerlendirmiştir.

Maniema Eyaleti, 2017 yılında doğrulanan 2 vaka ile ayrı bir cVDPV2 salgınından etkilenmiştir. Son vakada paralizi görülme tarihi 18 Nisan 2017’dir. Şimdiye kadar, 2018’de yeni vaka tespit edilmemiştir. Bu virüsün coğrafi olarak yayıldığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Üçüncü ve en yakın zamanda saptanan cVDPV2 salgını, Mongala Eyaletinde tespit edilmiş ve Yamongili Sağlık Bölgesinde bir AFP vakasından izole edilmiştir. Paralizi  başlangıç tarihi 26 Nisan 2018’dir. Sağlıklı 2 toplum temaslısından alınan dışkı örneklerinde aynı suşun izole edilmesiyle dolaşımda olan suş tespit edilmiştir.

 

 

Şekil 1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1 Ocak’tan 29 Haziran 2018’e kadar cVDPV2 vakalarının dağılımı

 

http://www.who.int/csr/don/figure1_20180710.png

 

Halk Sağlığı Yanıtı

DSÖ ve ortaklar, uluslararası salgın yanıt protokolleri doğrultusunda, Monovalan Oral Polio Aşısı Tip 2 (mOPV2) kullanımı da dahil olmak üzere bu salgınlara yanıt vermektedir. Bununla birlikte, yüksek risk altındaki popülasyonların yetersiz aşılanması ve yanıtın şimdiye kadar salgını kontrol altına alamaması ya da yayılımını önleyememesi gibi yanıttaki operasyonel boşluklar bu protokollerin tam olarak uygulanmasını engellemeye devam etmektedir.

 

Suşlardan birinin Ituri’ye doğru yayılması ve Mongala’daki yeni suşun doğrulanması göz önüne alındığında, 3 suşa karşı salgın yanıtının coğrafi kapsamı yeniden gözden geçirilmektedir. Komşu ülkelerde sürveyans ve aşılama faaliyetleri güçlendirilmektedir.

Şubat 2018’de hükümet, cVDPV2’nin ulusal bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmiştir. Salgın yanıtındaki mevcut operasyonel boşluklar acilen ele alınmalıdır.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, ulusal düzeydeki genel halk sağlığı riskinin çok yüksek ve uluslararası yayılma riskini ise yüksek olarak değerlendirmektedir. Bu risk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan’da etkilenen bölgedeki nüfus hareketleri ve virüs iletiminin artmasıyla  ilişkili olan yaklaşan yağmur mevsimi nedeniyle çoğalmaktadır.

 

CVDPV2’lerin tespit edilmesi, herhangi bir poliovirüs dolaşımının riskini ve sonuçlarını en aza indirgemek için her yerde yüksek rutin aşılama kapsamının korunmasının önemini vurgulamaktadır. Bu olaylar, bu nedenle, virüsün herhangi bir düşük seviyeli iletiminin yarattığı riskinin de altını çizmektedir. Gelecekte dolaşımı hızlı bir şekilde durdurmak ve  etkilenen bölgelerde benzer salgınları önlemek için aşılamanın kapsamının yeterli olduğundan emin olmak için sağlam bir yanıta ihtiyaç vardır. DSÖ, epidemiyolojik durumu ve salgın yanıt önlemlerini değerlendirmeye devam etmektedir.

 

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Tüm ülkelerin, özellikle de poliodan etkilenen ülkeler ve bölgelerle sık seyahat ve temasın olduğu ülkelerin, herhangi bir polio vakasını hızlıca tespit etmek ve önleme ve yanıt tedbirlerini uygulamak üzere AFP sürveyansını güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler, herhangi bir yeni virüs görülmesi riskini en aza indirgemek için ilçe düzeyinde düzenli olarak yüksek rutin aşılama kapsamını da muhafaza etmelidir.

 

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık tavsiyelerine göre poliodan etkilenen bölgelere seyahat edenlerin Polio’ya karşı tam olarak aşılanmasını önermektedir. Enfekte bölgelerden gelenler (ve 4 haftadan uzun süre kalacak ziyaretçiler), 4 hafta ila 12 aylık bir süre içerisinde ek bir Oral Polio Aşısı (OPV) veya İnaktive Edilmiş Polio Aşısı (IPV) olmalıdır.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) çerçevesinde toplanan Acil Durum Komitesi’nin tavsiyesine göre, Polio Virüsünün uluslararası yayılımını sınırlama çabaları, söz konusu salgın Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olduğundan  devam etmelidir. Polio Virüsü iletiminden etkilenen ülkeler Acil Durum Komitesinin Geçici Önerilerine tabidir. Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, Polio Virüsüyle enfekte olmuş her ülke, salgının ulusal bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmeli ve tüm uluslararası yolcuları aşılamayı düşünmelidir.

DSÖ, söz konusu cVDPV2 salgınları için mevcut bilgiler ışığında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne seyahat ve / veya ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

(Visited 18 times, 1 visits today)