×

Akupunktur İle Tedavi Edilen Hastalıklar? Akupunktur Ne İşe Yarar?

Akupunktur İle Tedavi Edilen Hastalıklar? Akupunktur Ne İşe Yarar?

Akupunktur İle Tedavi Edilen Hastalıklar? Akupunktur Ne İşe Yarar?Akupunktur Hangi Hastalıklara Uygulanır? Akupunktur Hangi Hastalıkları İyi Gelir? Akupunktur Hangi Hastalıkların Tedavilerinde kullanılır?


Akupunkturun Endikasyonu;

Analjezik Etkisi

Baş, bel ve romatizma ağrıları,

Kanser ağrıları

Böbrek taşı ağrısı

Sedasyon

Uykusuzluk, epilepsi ,anksiyete,ADHD

Akupunktur esnasında EEG de hastaların beyin dalgalarında değişimler

Akupunktur DA düzeyini arttırır

Akupunktur serotonin düzeyini artırır

Asetilkolin üzerine olumlu etkisi

Serum melatonin,beta endorfin üzerine etkisi

Nörotropik maddeler üzerine etkisi

PsikiatrikNorolojik

Depresyon,Anksiyete,Parkinson,Alzheimer

Beyin dokusunda,limbik sistem,hipokampusde amigdala bölgesine etki fMRI

Dopamin artışı

Seratoninaerışı

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme

Antikor artışı

Gamaglobulinlerin artışı

Bazı interlokinleri yükselterek

Sindirim Sistemi

Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları

Gastroözofagial Reflü

Bulantı

Ağrı

Somato aferent-visceral reflex mekanizması

Plazma somatostatin,vasoaktik intestinal peptid(VIP) ve beta- endorfin ,pankreatit polipeptit artışı

Plazma gastrin azalması(Asid sekresyonu.düzenlenmesi)

Vagal aktivitenin artması(motilite düzenlenmesi)

Sempatik sinirlere etki ile katoşolamin artışı

Vazopressin ve santral opiod yolu

(bulantı ,ağrı ted.)

Solunum sistemi ve Allerji

Astım,Bronşit,Kronik Obs.Akciğer Hst.

Allerjik Rinit

Atopik Dertmatit

Endorfin ve enkefalin ,ACTH (kortizol) artışı

fMRI Limbik sistem ve subkortikal alan aktivite artışı

Akupunktur Uygulamasının Yan Etkileri

WHO 1999 da ki kılavuzunda endikasyonların  listesi çıkarılmış olup,sadece kontrendikasyon ve komplikasyonların listesi bulunmaktadır.

Kontrendikasyonlar:

Gebelik(bazı noktalar hariç)

Acil durumlarda

Kanama Diatezi

Kanama/hematom

İnflamasyon

Ağrı

Semptomlarda şiddetlenme

Parestezi, sinir hasarı

Yorgunluk, bitkinlik

Tinnitus

İğne unutma

Uzamış De Qi hissi

Konvülsiyon

Pnömotoraks(Almanya’ da: 1/1170.000,1/380.000,İngiltere’ de:0/66.000,Japonya’da:0/65.000 görülmüş)

Vejetatif semptomlar

Vertigo, bulantı-kusma,           terleme, taşikardi, palpitasyon,  senkop

(Visited 68 times, 1 visits today)