Ankara Numune Hastanesi Ziyaret Saatleri, Refakat ve Ziyaretçi Kuralları

Ankara Numune Hastanesi Ziyaret Saatleri, Refakat ve Ziyaretçi Kuralları

Hasta Ziyaretinden Amaç Nedir

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

Hastane Ziyaretçilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

•             Hasta ziyaret saatleri dışında ziyarete gelinmemesi, çocukların ziyarete getirilmemesi önemle rica olunur.

•             Ziyaret saatlerinde çok sayıda ziyaretçi getirilmesi temizlik ve tedavi hizmetlerini güçleştirmekte, hastane dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep olmaktadır.

•             Ziyaret saatleri dışında servislerimize sivillerin girişi çok acil ve gerekli haller dışında mümkün değildir. Lütfen bu kurallara uymaya özen gösteriniz.

•             Danışma görevlilerimiz vasıtasıyla hastanızın refakatçısını çağırtarak görüşebilirsiniz.

•             Hijyen açısından lütfen yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

•             Yoğun Bakımlar, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Yanık Tedavi Merkezi ve Kemik İliği Nakli Merkezi’ne hastaların enfeksiyondan korunabilmesi amacıyla ziyaret yasaktır.

•            Ziyaret saatleri her gün öğlen saat 13.00 ile 14.00 akşam 19.00 ile 20.00 arasındadır.

•            Çocukların sağlıklarını korumak açısından, küçük çocuklar ziyaretçi olarak getirilmemelidir.

•            Her hastanın kendi sağlık durumuna özgü diyet yapması gerekebileceğinden, doktor kontrolü dışında yiyecek ve içecek getirilmemesi uygun olur.

•            Hastanın yanında kalabalık ziyaretçi bulunması, hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakıncalıdır.

•            Ziyaret sırasında yataklara oturulmaması ve yüksek sesle konuşulmaması rica olunur.

•            Hastane görevlileri dışında tanımadığınız ve güvenmediğiniz insanlardan yardım istememelisiniz

 

Yoğun Bakım Kliniği Ziyaretçi Kuralları

Yoğun Bakım konusunda deneyimli personelimiz hastalarımızın sağlığı için mesleklerinin gerektirdiği her şeyi yapmaktadır. Sizin yakınlarınızın sağlığına kavuşması bizim de önceliğimizdir. Yoğun Bakım Kliniğinde tedavi süreci devam ederken, hastanızı belirli kurallar dahilinde ziyaret edebilirsiniz.

Hasta ziyareti konusunda bu kurallara uyarak; bizimle işbirliği yapmanız hastamızın sağlığı için önemlidir.

Yoğun Bakım Kliniğine yatırılan her hastanın bir yakınının telefon numarası alınır ve gerekli durumlarda bu telefon numarasından hasta yakınlarıyla iletişim sağlanır.Hastanızın sağlığı ile ilgili bilgi sadece doktorlarımız tarafından verilmektedir.

Hastanızın doktoru dışında hiçbir personelden bilgi istemeyiniz.Bilgi verilecek kişinin hastanın birinci derece yakını olmasına dikkat edilmektedir.

Bilgilendirme haftanın üç günü ziyaret saatlerinde yapılır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde, özel bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.Yoğun Bakım Kliniğinde, klinik müsait olduğu sürece hastanızı her gün 13.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Hastanızı ziyaret edebilmeniz için ziyaretçi listesine isminizi yazdırmanız ve imza atmanız gerekmektedir.Hastanızın ve aynı zamanda sizin sağlığınız ve güvenliğiniz için ziyaret sırasında gerekli durumlarda size verilen koruyucu ekipmanları personelin talimatlarına göre kullanınız.

Hastanızı ziyaret ettiğiniz süre içinde hastanıza, cihazlara veya Yoğun Bakım Kliniğinde bulunan herhangi bir eşyaya dokunmayınız. Hastanızın yatağına oturmayınız. Hastanıza dokunmanız gerektiğinde lütfen klinik personeline haber veriniz.

Hastanızı ziyaret ederken yanınızda yiyecek veya içecek bulundurmayınız. Çiçek getirmeyiniz. Klinik personelinden habersiz hastanıza hiçbir gıda maddesi vermeyiniz.
Ziyaretleriniz sırasında cep telefonu vb. cihazları kullanmayınız.Ziyaretleriniz sırasında Yoğun Bakım Kliniği dahilinde fotoğraf çekmek yasaktır.

Ziyaret süresi Yoğun Bakım Kliniği sorumlusu tarafından müsaitlik durumuna göre belirlenir.

Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

•             Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

•             Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

•             Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.

•             Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

•             Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

•             Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

•             Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.

•             Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

•             Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

•             Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

•             Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

•             Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.

•             Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

•             Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

•             Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

(Visited 1.388 times, 1 visits today)