Aile Ortamında Hipnoza Girmek ve Anne Babanın Zararlı Telkinlerinden Kurtulmak

Aile Ortamında Hipnoza Girmek ve Anne Babanın Zararlı Telkinlerinden Kurtulmak

Günlük Hayatta farkında olmadan hipnoza girer çıkarız.

Özellikle Aile içinde anne ve baba tarafından yapılan zararlı telkinler, bakışlar, konuşmalar, değer yargıları, başkaları ile ilgili eleştirisel düşünceleri çocukları doğrudan etkileyebilir ve çocukları hipnoza sokabilir.

Yine çocuklar etkisinde kaldıkları abi, abla hatta kardeşin telkin, söz ve davranışlarından da etkilenerek hipnoza girer çıkar.

Aile ortamından etkilenip transa geçen çocuklar hipnoza girerken Annenin bir sözünden, bakışından, davranışından, diğer kişiler hakkındaki konuşmalarından etkilenir.

Aile ortamında her yaşta trans ve hipnoz görülebilir.
Evli çocuklar aile ortamında hipnoza girerse evlilikleri nasıl etkilenir?
Evli çiftlerin özellikle aile tartışmaları çok yaygındır. Bazen aileler evli çocuklarına farkında olmadan zarar verebilirler.

Örneğin evli bir kadın annesinin etkisinde çok kalıyor ve annesinin zararlı telkinlerini kabul ediyorsa transa girme ve hipnoz olma ihtimali yüksektir.

Pekii annesinin telkinleri, bakışı, davranışı veya başkaları hakkındaki düşünce ve konuşmalarından etkilenip hipnoza giren evli kadının davranışlarında nasıl bir değişiklik olur.

Annenin etkisi ile hipnoza giren kadın bilinç düzeyinden geçmişine bilinç altı ortamına kayarsa çocukluğunda anneden gördüğü telkinlere verdiği tepkimelere benzer tepkimeler vermeye başlar.

Bu arada verdiği tepkimeler muhtemelen çocukluğundaki aile ortamında oluşan telkin, tepkime ve hipnoza yakın olacaktır.

Eğer çocukluğundaki aile ortamında yaşadığı ortamda akılcılık yoksa, mutsuzluk hakimse, güvensizlil varsa sevgiyi ifade edememe varsa evli kadın annesinin yanında o ortamı yaşamaya başlarsa eşine karşı bilinçliyken sergilediği davranışı gösteremez veya yansıtamaz.

Eşi tarafından ise alınan mesajlar olumsuz olur. Eşinin annesinin yanındayken kendisine karşı hissizleştiğini, mantıklı davranamadığını ve kendisini anlamadığını algılamaya başlar.

Bu durumlarda eşler arasındaki ilişki bozulabilir. Eşler anlamsız garip davranışlar sergileyebilir. Annenin etkisinde hipnoza giren kadın eşinden gelen mesajları doğru algılayamaz. Eşine olan davranışları değişebilir.

Annenin telkini ile hipnoza giren eş trans halinden kurtuluncaya kadar süren davranış değişikliği bir çok evli çift için aile kavgalarının temel sebebi olabilir.

Yalnız kadınlar değil erkeklerde aile ortamlarındaki zararlı telkinlerden etkilenip hipnoza girebilir. Örneğin annesinin etkisiyle hipnoza giren bir erkeğinde eşine karşı olan davranışlarında değişiklikler olabilir. Bununda sebebi erkeğin annesinin zararlı telkinleri, bakışları, davranışları ve başkaları hakkındaki değer yargıları erkeği etkileyip hipnoza sokarsa çocukluk ortamında bilinç altına kaydedilen eski kayıtlara ulaşıp o anki davranış biçimine geri dönebilir.

Aile ortamında anne ve babanın zararlı telkinleri ile hipnoza giren çocukların, evli kadınların ve evli erkeklerin hipnozu redderek bilinç düzeyinde kalmaları mümkün mü?

Aile ortamında anne ve babanın zararlı telkinleri ile hipnoza giren çocukların, evli kadınların ve evli erkeklerin hipnoz ile bilinçlendirilip sorunlarının çözülmesi mümkün mü?

Aile ortamında anne ve babanın zararlı telkinleri ile hipnoza giren çocukların, evli kadınların ve evli erkeklerin hipnoz ile tedavilerinde hangi tür hipnoterapi etkili olur

Aile ortamında anne ve babanın zararlı telkinleri ile hipnoza giren çocuklar, evli kadınlar ve evli erkekler hipnoz ile tedavilerini nasıl ve nerede yaptırabilirler?

Aile ortamında anne ve babanın zararlı telkinleri ile hipnoza giren çocuklar, evli kadınlar ve evli erkekler aile ortamında girdikleri hipnozdan ilaç tedavisi ile kurtulabilirler mi?

(Visited 206 times, 1 visits today)