×

Yeni Sağlık Teşkilat Kanunu İle 112 Başhekimleri Ne Olacak?

Yeni Sağlık Teşkilat Kanunu İle 112 Başhekimleri Ne Olacak?

Yeni Sağlık Teşkilat Kanunu İle 112 Başhekimleri Ne Olacak?112 Komuta Kontrol ve 112 Başhekimlikleri Ne Olacak? Yeni yasanın yayınlanmasının ardından sağlıkta yeniden teşkilat şeması oluşturuldu.Sağlık Müdürleri sözleşmeli hale getirildi. Sağlık Müdür Yardımcılığı kaldırıldı. kadrolu şube müdürlükleri dışında münhal bulunan şube müdürlükleri kapatıldı.

Sağlık müdürlüklerine Başkan ve başkan yardımcılığı kadroları ihdas edildi. Uzmanlıklar kuruldu.

Pekii

112 Başhekim ve Başhekim Yardımcıları ne olacak? Sağlık Bakanlığı yeni teşkilat kanunu ile 112 Başhekileri’de sözleşmeli hale getirildi mi?

Uzman ekiplerimiz yasayı inceledi. yeni Kanun Hükmünde Kararnamede 112 başhekimlikleri hakkında hiç bir düzenleme bulunmamaktadır.  Bu da gösteriyor ki 112 Başhekimlikler mevcut haliyle devam edecektir.

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı KHK ile 2011 yılında yürürlülüğe giren 663 sayılı KHK Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler neticesinde Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri lav edilerek İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde birleştirildi.

Bu yeni teşkilat yasasının 190. maddesinde personellerin niteliği ve atamaları belirtilmiştir. Buna göre İl Sağlık Müdür Yardımcılıkları iptal edilerek yerine Başkan ve Başkan Yardımcılıkları getirildi.

112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliklerinden bahsedilmemektedir. Burdan da anlaşılıyor ki 112 Başhekimleri görevlerine devam edecektir.

KHK/694     Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için TIKLAYINIZ

 

(Visited 173 times, 1 visits today)