Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Doç.Dr.Onur Yaprak ve Doç.Dr.Necdet Güler başkanlığında hizmet vermektedir. Ekibimizin deneyimi Türkiyede canlı vericili karaciğer nakillerinin ilk başlamış olduğu 1990’lı yıllara uzanmakta olup, ekibimiz yaklaşık 750 vakalık deneyim ve dünya standartlarındaki başarı oranlarına sahiptir.

Değerlendirmeden sonra, hasta kadavradan nakil için bekleme listesine alınır veya istekli ve kan grubu eşleşen bir akraba varsa, kişi bağış için değerlendirilir ve nakil planlanır.

Kadavradan nakil için bekleme listesine alınan hasta, uygun karaciğer bulunana kadar nakil ekibi tarafından izlenir. Hastanın durumu bozulma belirtileri sergilerse, genellikle ailenin canlı karaciğer bağışını değerlendirmesini öneririz

Kimler Verici Olabilir

 • Gönüllülük
 • Verici adayı ile alıcı arasında kan bağı olmalı; eğer yoksa arada maddi bağlantı olmamalı ve lokal etik kurul onayı olması zorunludur.
 • Ülkemizde şu anda 4. dereceye kadar olan kan bağında etik kurul onayı gerekmezken 4. dereceden sonraki akrabalık derecesinde İl Sağlık Müdürlüğünden etik kurul onayı alınması şarttır.
 • 18 yaşı bitirmiş, 55 yaşından genç (literatürde 65 yaş),
 • Aynı kan grubu ya da O grubu
 • Sistemik hastalık öyküsü olmamak
 • Kronik hepatiti olmayacak
 • Vücut kitle indeksinin 30 üstü olmaması tercih sebebidir.

Kimler Verici Olamaz

 • ABO kan grubunun uygunsuzluğu,
 • 60>yaş <18 olması,
 • gönüllülük olmaması,
 • morbid obezite,
 • psikiyatrik bozukluk,
 • alkolizm ve madde bağımlılığı,
 • malignite,
 • kronik hepatit (viral, otoimmun, metabolik, kriptojenik),
 • HIV pozitifliği,
 • kardiyopulmoner hastalık,
 • diyabetes mellitus,
 • nörolojik hastalıklar,
 • koagülasyon bozuklukları (homozıgot faktör V leiden veya protrombin gen mutasyonu mutasyonu, protein C/protein S eksikliği, antifosfolipid sendrom),
 • karaciğer biyopsisinde yağlanma > olması, tedaviye rağmen
 • karaciğer volümünün yetersizliği,
 • Gebelik

 

(Visited 98 times, 1 visits today)