Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Başvuru Formu ve Hasta Hakları

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Başvuru Formu ve Hasta Hakları

Sağlık tesisleri ile ilgili şikayet, teşekkür, sorun çözme, görüş öneri türündeki başvurularınızı üye olduktan sonra yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Başvuru Sayfası Yeni Üye Kaydı

Hasta Hakları Sistemi Üye Kaydı İçin TIKLAYINIZ

Hasta Hakları Başvuru Sistemine kayıtlı iseniz

HASTA HAKLARI SİSTEMİNE GİRİŞ

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Sistemine Kayıtlısınız Ancak Parolanızı Unuttunuz.

Şifrenizi Hangi Yöntemle Yenileyeceksiniz ? HASTA HAKLARI ŞİFREMİ UNUTTUM

Not: Hasta hakları personeli üyeliğiniz varsa, sağlık çalışanı şifrenizle vatandaş girişi yapabilirsiniz. Hasta hakları personeli için şifre unutma işlemleri sağlık çalışanı girişindenyapılmalıdır.

HASTA HAKLARI PAROLAMI UNUTTUM

Başvurunuz Hakkında:

  • Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı buradan yapabilirsiniz. Başvurunuz öncelikle ilgili sağlık kuruluşu tarafından görülerek değerlendirmeye alınacaktır.
  • Başvurunuzun çözümlenememesi durumunda ya da sizin isteğiniz doğrultusunda il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Hasta Hakları Kurulu” tarafından incelenerek hasta hakkı ihlali olup olmadığına karar verilecektir.Hasta Hakları Giriş,Hasta Hakları Başvuru,Hasta Hakları Yeni Üye Kaydı, Hasta Hakları Şifremi Unuttum

Hasta Hakları

Hizmetten Genel olarak Faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil,din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır

Dini vecibeleri yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve ziyaretçi bulundurma: Sağlık tesislerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanı ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkı vardır.

(Visited 1.622 times, 1 visits today)