×

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

Ozon Tedavisi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Ozon (O3), oksijenin doğada yüksek enerjili elektrik akımına ve ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalması sonucunda oluşan, 3 oksijen atomu taşıyan bir moleküldür. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Renksiz ve kendine has

karakteristik bir kokusu vardır.

Ozon, sentetik olarak da üretilebilir. Bu amaçla, medikal ozon jeneratörlerinden yararlanılarak mikrogram (μg) düzeyinde ozon elde edilir

1995 yılında Amerika milli sağlık institüsü (National Institutes of Health (Bethesda MD, USA) ozon ve  hidrojen peroksid tedavilerini farmakolojik ve biyolojik tedaviler arasında alternatif ve tamamlayıcı tedaviler olarak kabul etmiştir.

Ozon Tedavisi Vücudu Nasıl Etkiler?

Ozon uygulamasının ardından organizmada 12 farklı etkinin oluştuğu belirtilmektedir. Bunlardan başlıcaları;

  • Hücre metabolizmasının aktive edilmesi,
  • Eritrosit metabolizmasının uyarılarak hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin ve dolayısıyla dokulardaki oksijen miktarının artırılması,
  • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
  • Serbest radikal seviyelerinin düşürülmesi

şeklinde sıralanabilir

Ozon, güçlü bir oksidasyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, bakterisid, virusid ve fungusid olarak etki gösterir. Bu özelliklerinden dolayı 260’a yakın patolojik durumun düzeltilmesinde kullanılır.

Ozon, organizmada oksidatif bir etki oluşturarak antioksidan enzim sistemlerini faaliyete geçirir. Uygulamayı takiben kanda çözünen ozon, çoklu doymamış yağ asitleri, ürik asit, askorbik asit ve albumin gibi antioksidanlar ile hemen reaksiyona girer. Çok hızlı gelişen bu reaksiyonlar sırasında, ozonun tamamı nötralize edilir. Başta hidrojen peroksit (H2O2) olmak üzere, reaktif oksijen radikalleri (ROS) ve lipit oksidasyon ürünleri (LOP) ortaya çıkar. Artan bu serbest radikallere karşı vücut savunmasını sağlayan antioksidan enzimlerin (süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px)) aktivasyonu artırılmış

Böylelikle organizmanın hastalıklara karşı törapatik ve biyolojik cevap oluşturmasını sağlayan endotelyal, parankimal ve kan hücrelerinin aktivasyonu sağlanmış olur.

Ozon sağaltımı aynı zamanda, lökositler tarafından interferon ve interlökin gibi sitokinlerin salınımını sağlayarak bağışıklık sistemini uyarmak suretiyle de etki gösterir

Ozonun, 10-80μg/ml doz aralığındaki sağaltıcı oranlarının herhangi bir yan etki oluşturmadığı ayrıca, aynı oranların gerek eritrosit gerekse lökosit fonksiyonları üzerinde de olumsuz etkisinin bulunmadığı bildirilmektedir

Ozon Tedavisi Nelere İyi Gelir/ Endikasyonları:

Arteriel dolaşım bozuklukları

İmmünoaktivasyon

Enfeksiyonlar

Enflamatuar durumlar

Akne vulgaris (yaygın akne)

Alerjiler

Kanser tedavisinde yardımcı olarak

İmmünoaktivasyon

Harici ülserler (ulkus kruris, dekübitus ülserleri)

Yanıklar ve süperenfekte yanıklar

Cilt lezyonları (yaralar) Lokal enfeksiyonlar ( herpes simplex, herpes zoster, mikoz)

Göz yaralanmaları ve enfeksiyonları.

Lokal enfeksiyonlar

Ulkus kruris

Dekübit ülserler

Mikoz, mikotik enfeksiyonlar

Herpes simplex ve herpes zoster (gerektiğinde subkütanöz ozon enjeksiyonları dahil olmak üzere)

Yanıklar ve süperenfekte yanıklar

İntraoperatif yıkama

Göz yaralanmaları ve enfeksiyonlar

Cerrahi yaralar (iyileştirme: primer veya sekonder)

Travmatik veya bakteriyel kökenli ödemler.

Romatizmal ve dejeneratif tipte hastalıkların ve eklem yaralanmalarının (artroz, artropati) semptomları

Aktif gonartroz, omuz ekleminde hareket kısıtlılığı ve omuz ekleminin akut hastalıklarında

Kireçlenme ve son aşamasında ağrılı kısıtlayıcı hareketlere neden olan kronik omuz eklemi koşullarında

Ozon Tedavisinin Yan Etkileri / Ozonun kontrendikasyonları

Favizm;alyuvarlarda bir enzim eksikliği ile seyreden hastalarda (Glukoz 6 fosfat dehidrogenz enzim eksikliği)

Aşırı alkol kullananlarda

Hipertroidi;troid bezi aşırı çalışanlarda

İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı rahatsızlığı (hemofili,kanama pıhtılaşma hastalıkları v.s.) olan hastalarda

Kronik ve tekrarlayıcı pankreas bezi iltihaplarında (Pankreatitler)

Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci gibi bazı hastalıklar

Gebelik

(Visited 143 times, 1 visits today)