Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Randevu, KSÜ Tıp Randevu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Randevu, KSÜ Tıp Fakültesi Randevu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Online Randevu Alma.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Online Randevu Sistemi

TELEFON İLE RANDEVU

Çağrı merkezinden hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında telefonla randevu verilmektedir.

Randevu telefonumuz 0 850 440 46 46 i arayarak randevu alabilirsiniz.

Telefonla randevu sırasında TC kimlik numaranızı hazır bulundurunuz.

Randevunuzu ilgili poliklinik için en fazla 6 (altı) gün sonrasına alabilirsiniz.
Yalnızca Endokrin bölümü için 10 (on) gün sonrasına alabilirsiniz.

Aynı gün için birden fazla poliklinik randevusu verilmektedir.

Sonuç, kontrol ve konsültasyon randevusu için ilgili bölüm sekreterliğine başvurunuz.

Muayene olacağınız poliklinik sekreterliğine giderek giriş işlemlerinizi yaptırınız.
Polikliniklerimize başvurunuz sırasında T.C. Kimlik numarasını içeren Resmi Kimliğin ibraz edilmesi zorunludur.

Aldığınız randevuya gelemeyecekseniz lütfen aynı numarayı arayarak Online Randevu linkine tıklayarak randevunuzu iptal ediniz.

Bölümler hakkında gerekli bilgiler bölüme ait web sayfasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili bölümün poliklinik sekreterliğini bağlatınız.

Diğer randevu bilgileri:

Yeşil kartlı hastalarımız SGK ile yapılan özel protokol kapsamında 20.01.2017 tarihinden itibaren sevk zinciri kaldırılmış olup hastanemiz bölümlerine doğrudan başvurabilirler.

Öncelikli Hasta Uygulamasına ilişkin randevular

Hastanemizde öncelikli olarak hizmet verilebilecek hastalar; ilgili mevzuat uyarınca acil, adli, yaşlı ve özürlü hastalarımız ile Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gazilere (kimlik ibraz edilmesi halinde) öncelik hakkı tanınmaktadır.

Öncelik hakkı tanınan hastaların hakları saklı kalmak kaydıyla, Çağrı merkezinden randevu alan hastalar mümkün olduğunca randevu aldıkları saatte muayene edilecektir.

MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENE VE HİZMET RANDEVUSU
Bizzat öğretim üyesine muayene olmak isteyen hastalar için; Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmiş olan poliklinik muayene ücretinin en fazla iki katı kadar ilave ücreti,

Bizzat öğretim üyesi tarafından verilen tetkik, tedavi, ameliyat vb. hizmetler için ise Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen hizmet bedelinin en fazla bir katı kadar ilave ücreti hastane veznesine yatırmaları gerekmektedir.

Ancak öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için yapılacak ödemede, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

Mesai dışı öğretim üyesi muayene/hizmet randevusu için hafta içi mesai saatleri içinde ilgili poliklinik sekreterliğinden alınabilmektedir.

Hastanelerimizde Çağrı Merkezi, Online randevu veya Danışma sekreterleri tarafından muayene randevusu verilmektedir.

(Visited 840 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir