İl Sağlık Müdürlükleri Yeni Yönetici Kadroları Yayınlandı

İl Sağlık Müdürlükleri Yeni Yönetici Kadroları Yayınlandı. Sağlık Bakanlığı yeni Teşkilat yasasının yürürlüğe girmesinden sonra gözler kadro yönetmeliğindeydi. Bugünkü resmi gazetede illerin grupları ve yönetim kadrolarını düzenleyen yönetmelik yayınlandı.

7 Ekim 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30203

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ

KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadroların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve pozisyonların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde bulunan “Acil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadro” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve pozisyon” ibaresi eklenmiş ve Ek-1 sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadro” ibaresinden sonra gelmek üzere “, pozisyon” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kadroların ve pozisyonların temini, dağılımı ve diğer kadro işlemleri, 190 sayılı KHK ve diğer genel hükümlere göre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

“Ek-1

İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NÜFUSLARA GÖRE POZİSYON STANDARTLARI

 

İl TÜİK nüfusu;

10.000.000’den büyük olan iller İ1,

4.500.000 ile 10.000.000 olan iller İ2,

3.500.000 ile 4.500.000 olan iller İ3,

2.500.000 ile 3.500.000 olan iller İ4,

1.500.000 ile 2.500.000 olan iller İ5,

720.000 ile 1.500.000 olan iller İ6,

500.000 ile 720.000 olan iller İ7,

250.000 ile 500.000 olan iller İ8,

250.000’den küçük olan iller İ9

grubu olarak tanımlanmıştır.

POZİSYON İ1 İ2 İ3 İ4 İ5 İ6 İ7 İ8 İ9
İl Sağlık Müdürü 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Başkan 11 7 7 5 5 4 4 4 2
Başkan Yardımcısı 30 17 13 11 9 8 5 4 3
İlçe Sağlık Müdürü 38 16 25 13 15 12 7 4

 

1) İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hizmet birimlerinin kadro ve pozisyon standardı ile birim adları ve görev tanımları yönerge ile belirlenir.

2) Nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü kurulur. Nüfusu 15.000 ila 30.000 arasında olan ilçelerde, sağlık hizmet sunumunun planlanması, coğrafi koşullar, dönemsel nüfus artışları gibi hususlar esas alınarak ilçe sağlık müdürlüğü kurulabilir. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmayan illerin merkez ilçelerinde ilçe sağlık müdürlüğü kurulmaz. İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı ilçelerdeki hizmetler ilçe devlet hastanesi başhekimliği ve/veya toplum sağlığı merkezi başkanları tarafından yerine getirilir. Bu birimlere ayrıca kadro veya pozisyon tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.

3) Hizmet sunulan nüfusta veya nüfus yoğunluğunda büyük artışların olması, Bakanlık, üniversite veya özel sağlık tesisi sayısının artması veya ihtiyaç halinde Bakanlık Makam Onayı ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sözleşmeli Uzman sayısı artırılabilir. Sayıların artırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

SÖZLEŞMELİ UZMAN POZİSYON DAĞILIM CETVELİ
İL UZMAN SAYISI İL UZMAN
SAYISI
İSTANBUL 260 ÇANAKKALE 11
ANKARA 90 ŞIRNAK 10
İZMİR 75 GİRESUN 9
BURSA 43 ISPARTA 9
ANTALYA 40 YOZGAT 9
ADANA 38 MUŞ 8
KONYA 37 EDİRNE 8
GAZİANTEP 36 AKSARAY 8
ŞANLIURFA 34 KASTAMONU 8
KOCAELİ (İZMİT) 33 DÜZCE 7
MERSİN 32 UŞAK 7
DİYARBAKIR 30 KIRKLARELİ 7
HATAY 30 NİĞDE 7
MANİSA 28 BİTLİS 7
KAYSERİ 27 RİZE 7
SAMSUN 26 AMASYA 7
BALIKESİR 24 SİİRT 6
KAHRAMANMARAŞ 22 BOLU 6
VAN 22 NEVŞEHİR 6
AYDIN 22 KARS 6
DENİZLİ 21 KIRIKKALE 6
SAKARYA 20 BİNGÖL 6
TEKİRDAĞ 20 HAKKARİ 5
MUĞLA 20 BURDUR 5
ESKİŞEHİR 17 KARAMAN 5
MARDİN 16 KARABÜK 5
MALATYA 16 YALOVA 5
TRABZON 16 KIRŞEHİR 5
ERZURUM 15 ERZİNCAN 5
ORDU 15 BİLECİK 4
AFYONKARAHİSAR 15 SİNOP 4
SİVAS 13 IĞDIR 4
ADIYAMAN 12 BARTIN 4
TOKAT 12 ÇANKIRI 4
ZONGULDAK 12 GÜMÜŞHANE 4
ELAZIĞ 12 ARTVİN 4
BATMAN 12 KİLİS 4
KÜTAHYA 12 ARDAHAN 4
AĞRI 11 BAYBURT 4
ÇORUM 11 TUNCELİ 4
OSMANİYE 11  

RESMİ GAZETEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(Visited 2.731 times, 1 visits today)