Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri

Çalışma saatleri 08:00-17:00 arasındır. Hastalara başhekim talimatıyla 08:00-13:00 arası gidilir. Çarşamba günleri tüm gün ve diğer günler öğleden sonra  hastaların ilaç,mama ve bez raporları ile kan,idrar  tahlilleri değerlendirmesi yapılır.

Günde 10 hastaya gidilir. Toplam ortalama 900 hasta bulunmaktatır. Hastalara ziyaret periyotları: 2012 Ocak ayında her 20 günde 1 hastaya tekrar  ziyarete gidilirken 2012 Kasım ayı itibariyle 4-5 ayda bir gidilmektedir. Her ziyarette minimum  2-4 arası yeni hastaya  gidilmektedir.

Hasta ziyaretinde hastanın vital bulguları alınır. Hastanın genel muayenesi yapılır. Hastanın genel durumuna  göre kan ve idrar tahlili, yara bakımı, nazogastrik sonda takımı ve değişimi ile ilgili eğitimi, idrar sondası takılması ve değiştirilmesi, aspirasyon yapılması ve eğitiminin verilmesi, diyet eğitimi, egzersiz eğitimi, diyabetik ayak eğitimi, dekübit ülserleri eğitimi, peg temizliği ve bakımı, psikoterapi eğitimleri verilmektedir.

Evde bakım çantasında ; tansiyon aleti, steteskop, eldiven, enjektör, maske, abeslank, glukometri, ateş ölçer, nazogastrik sondalar, foley sondalar, steril eldiven, spanç, iğne ucu, izotonik, yara bakımı için gereken kremler, batikon, alkol, kan tüpleri, idrar kapları, pamuk, gavaj enjektörü, katajel gibi malzemeler bulunmaktadır.

Evde bakım hizmeti kapsamında bir doktor, bir hemşire, bir tıbbi sekreter ve bir şöför bulunmaktadır. Yeni başvurular ve şuanki takip ettiğimiz hasta sayısı itibariyle bir doktor,  bir hemşireden oluşan bir ekip daha olursa hastalarımızın takip etme aralıklarının daha sık olacağını düşünmekteyiz . Takipli hastalarda genelde malign hastalıklar(mide ca,prostat ca, akciğer ca, meme ca, kolon ca), hipertansiyon, Alzheimer, Parkinson, demans, serebro vasküler hastalıklar, diyabet, kalp yetmezliği, cerebral palsi, koah, kas hastalıkları bulunmaktadır.

Güzergahlar en son gidilme tarihi esas alınarak belirlenir. Hastalar bir gün önceden aranıp doktorun geleceği ve gelme saatleri hususunda bilgilendirilir. Bunun doğrultusunda hasta ziyaretleri gerçeklştirilir.

(Visited 76 times, 1 visits today)