Çocuk Hasta Alt Bezi,Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezleri Hakkında Duyuru

Çocuk Hasta Alt Bezi,Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezleri Hakkında Duyuru

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen yazı ile Sağlık Uygulama
Tebliği eki Ek-3/C-4 Listesi’nde yer alan “Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezleri
için konulan yaş sınırının (2-18 yaş) olması nedeni ile belli yaş üstü çocuk hastalara uygun çocuk
hasta alt bezi/çocuk külotlu hasta alt bezi bulunamadığı, bu nedenle yetişkin hasta alt bezlerini
kullandıkları,
Bu şekilde düzenlenen reçeteleri karşılayan eczanelere ise; 0,70 kuruş olan çocuk hasta alt
bezi yerine 0,90 kuruş olan hasta alt bezini hastaya verdiği için Kurumu zarara uğrattığı gerekçesi
ile kesinti yapıldığı iletilmiş olup,
Hasta ve eczacı mağduriyetini gidermek adına Sağlık Uygulama Tebliği’nde çocuk hasta
alt bezi/çocuk külotlu hasta alt bezi için yaş aralığında düzenleme yapılması ya da kilo aralığı
belirlenmesi talebinde bulunulmuştu.
Kurumdan gelen ve ekte yer alan cevabi yazı ile, çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta
alt bezi ile ilgili yaşanılan bu sorunların çözümüne yönelik Sağlık Bakanlığından görüş talep
edildiği, ayrıca ithalatçı/üretici firmalarla da görüşmelerin devam ettiği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

(Visited 63 times, 1 visits today)