Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü Pestitis Kullanımı Açıklaması

Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü Pestitis Kullanımı Açıklaması
PESTİSİT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi tarafından girilmiştir.

Zirai mücadele ilaçları (pestisitler), insan sağlığına ve tarımsal üretime zarar veren böceklere, hastalıklara ve yabancı otlara karşı kullanılan kimyasal maddelerdir. Pestisit terimi, insektisit (böcek öldürücü), herbisit (yabani ot öldürücü), fungusit (küf/mantar öldürücü), rodentisit (kemirgen öldürücü) vb. şekilde sınıflandırılan kimyasal maddelerin tümünü kapsamaktadır. Özellikle örtü altı yetiştiriciliğinde pestisit kullanımının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir.

Tarım sektöründe kullanılan pestisitlerin vücuda girme yolları; deri, solunum, ağız ve göze temas yoluyla olmaktadır. Tarım alanlarındaki çalışmaların en yoğun olduğu, ilaçlamanın yapıldığı ilkbahar ve yaz aylarında pestisit zehirlenmelerine daha sık rastlanmaktadır.

PESTİSİT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Pestisitlerin kullanımı sırasında aşağıdaki hususlara titizlikle dikkat ediniz:

 • Öncelikle ilaçlama aletlerini kontrol edilerek sızıntı veya kaçak bulunup bulunmadığını gözden geçiriniz.
 • İlaçlamada kullanılacak elbise, eldiven, maske, gözlük gibi teçhizatın sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Kullanılacak ilacın etiketini dikkatlice okuyunuz.
 • İlaç hazırlarken mutlaka eldiven kullanınız.
 • Boş ilaç kaplarını vakit geçirmeden imha ediniz.
 • İlaç hazırlamada kullanılan kapları diğer malzemelerden ayrı tutunuz.
 • İlaç hazırlama veya kullanımı sırasında hayvanları uzaklaştırınız.
 • İlaç hazırlama veya ilaçlama sırasında sigara içmeyiniz ve herhangi bir yiyecek yemeyiniz.
 • Pestisitlerin zararlı etkilerine maruz kalmayı önlemek için pestisitlerle çalışılırken mutlaka uygun kişisel koruyucu donanım (özel elbise, maske, gözlük, eldiven gibi) kullanınız.
 • İlaçlama sırasında vücudunuza bulaşma olursa öncelikle bol sabunlu su ile yıkayınız.
 • İlaçlama sırasında bulantı, baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri hissederseniz ilaçlamayı hemen bırakınız ve kullanılan pestisitin etiketi veya ismi ile birlikte hekime veya hastaneye başvurunuz.
 • İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımlarınızı bol sabunlu su ile yıkayınız.
 • Gerek ilaç hazırlanması, gerekse ilaçlama sonrasındaki temizlik sırasında ilaçlı suyu rasgele dökmeyiniz, hayvan ve çocukların zarar görmesini engelleyiniz.
(Visited 68 times, 1 visits today)