Aydın’da Covid Biontech Aşısı Yapan Hastaneler Hangileri?

Aydın’da Covid Biontech Aşısı Yapan Hastaneler Hangileri? Aydın’da Korona Biontech aşısı nerelerde yapılmakta?  Aydın’da Alman Biontech aşısı randevusu alınabilecek hastaneler. Aydın  Alman Biontech aşı merkezleri.
Aydın’da Covid-19 Aşılama Programı öncelikli gruplarla ile aşılaması başlamış vatandaşlarımıza. Aşılama için önceliği bulunan gruplar sırasıyla Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir. Alman aşısı Biontech her hastanede yapılmadığı için aşağıda verilen hastanelerden MHRS biontech aşı randevusu alabilirsiniz.

Aydın’da Alman Biontech aşısı yapılan sağlık merkezleri:

  • AYDIN DEVLET HASTANESİ
  • AYDIN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ

Pfizer-Biontech Aşısı

Pfizer-Biontech firmasının ürettiği aşı mRNA molekülü, çeşitli lipitler, kolesterol, polietilen glikol, potasyum klorür, monobazik potasyum fosfat, sodyum klorür, dibazik sodyum fosfat dihidrat ve sükroz içermektedir. Aşıda yumurta, jelatin, lateks, koruyucu maddeler bulunmamaktadır. Aşılanan kişilerde hastalığa karşı korunma, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinde aşı etkililiğinin yüksek olduğu bildirilmektedir. Bir flakonda 6 doz aşı bulunmaktadır.

mRNA aşısı ne kadar etkili?

Dünya genelinde yaklaşık 44 bin kişide yapılmış bir çalışmada aşının, Covid-19’u önlemede %95 etkin olduğu (% 95 GA:%90,3-97.6) bildirilmiştir. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, başlangıçtaki vücut kitle indeksi ve bir arada bulunan koşulların varlığına göre sınıflanan alt gruplarda ise aşı etkinliğinin benzer şekilde %90-%100 arasında değiştiği saptanmıştır.

Aşının türü

Aşı inaktive (cansız) aşı grubunda olup, bir mRNA aşısıdır. Aşı üretim tekniği açısından yeni bir aşı üretim yöntemidir. Aşı, Covid-19’un spike proteinini üretmek için gerekli olan bilgilere sahip mRNA molekülünü içerir. Kişiye aşı uygulandığında, hücreler tarafından mRNA üzerinde yer alan bilgilere uygun olarak geçici bir spike protein üretilir. Kişinin bağışıklık sistemi daha sonra bu proteini yabancı olarak tanıyarak ona karşı antikor üretir. Aşı ile verilen mRNA molekülü, aşılamadan kısa bir süre sonra parçalandığından, hücrenin diğer işlevlerini etkilememektedir.

Aşı kimlere uygulanmaktadır (yaş grubu, özel gruplar)

Sağlık bakanlığınca oluşturulan programa göre hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş ve sırasıyla uygulanmaktadır. Buna göre, aşı uygulama sırası gelen kişilere aşı yapılabilir.

Aşı kaç doz olarak uygulanır?

CDC ve EMA aşıların 21 gün ara ile yapılmasını gerektiğini önermekle birlikte T.C Sağlık Bakanlığı tarafından dört hafta arayla birer doz olmak üzere toplamda iki doz uygulanması önerilmektedir. Ülkemizde halihazırda Covid-19’a karşı iki aşı (SinoVac, Pfizer- Biontech) kullanılmaktadır. Birinci doz aşı hangi aşı ile yapılmışsa, ikinci doz aşının da aynı aşı ile yapılması önerilmektedir.

Aşı kontraendikasyonları

  • Aşı içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerji öyküsünün varlığında
  • Aşının ilk dozu sonrasında gelişen alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde aşı kontrendikedir.
  • 38ºC ve üzerinde ateşi olan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda, kronik hastalıkların akut atakları sırasında geçici olarak kontraendikedir. Kişinin durumu stabil olunca aşı uygulanabilir.

Zayıflamış immün durumu

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler hakkında sınırlı veri bulunmakla birlikte aşıya iyi yanıt veremeyebilecekleri, ancak kişilere özel bir kontraendikasyon olmadığı bildirilmektedir. Bağışıklığı baskılanmış kişiler, COVID-19 nedeniyle daha yüksek risk altında olabileceğinden, kar zarar ilişkisi göz önüne alınarak aşıya en iyi yanıt verecekleri zaman diliminde aşılanabilirler.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Aşılama

Gebelikte Pfizer- Biontech aşısı kullanımına ilişkin veriler çok yetersiz olmakla beraber aşının gebe kadınlarda kullanılıp kullanılmayacağına dair karar, kar zarar ilişkisi göz önünde bulundurularak ilgili hekim ile beraber verilmelidir. Uygulanmasına karar verilirse ilk trimesterde yapılmaması önerilmektedir. Emzirmeyle ilgili herhangi bir veri olmamasına rağmen, emzirme için herhangi bir risk beklenmemektedir. Kişiler kendi isteklerine bağlı olarak aşı yaptırabilirler.

Aşıdan sonra dikkat edilmesi gerekenler

Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve aşılanan kişiler 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Allerjik öyküsü kişiler aşılandıktan sonra 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde kişiye en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir. (10,11,16)

Aşı reaksiyonları

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Pfizer-Biontech ile en sık görülen aşı reaksiyonları genellikle hafif veya orta şiddette meydana gelmiştir ve belirtiler aşı uygulamasından birkaç gün sonra düzelmiştir. Bu reaksiyonlar; enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, titreme ve ateş olarak bildirilmiştir ve 10 kişide 1’den fazla görülmüştür. Enjeksiyon yerinde kızarıklık ve mide bulantısı 10 kişide birden az; enjeksiyon bölgesinde kaşıntı, kolda ağrı, lenf düğümlerinde büyüme, uyumakta zorluk ve kendini iyi hissetmeme reaksiyonları 100 kişide birden az; yüzün tek tarafındaki kaslarda güçsüzlük ise 1000 kişide birden az görüldüğü bildirilmektedir. Bu aşı toplumda yaygın kullanıldığında allerjik ve anaflaksinin nadiren geliştiği bildirilmektedir. Bu sebeple tüm aşılarda olduğu gibi bu aşının da güvenli enjeksiyon ortamında yapılması önerilir.

Aşılama sonrası ciddi bir sorunda ne yapmalıyım?

Eğer aşı sonrası ciddi bir alerjik reaksiyon gelişirse acil girişimde bulunulmalıdır. Böyle bir durumda 112 ve en yakın acil servislere başvuru gereklidir. Sağlık Bakanlığı’nın COVID 19 aşısı sonrasında meydana gelebilecek hafif yan etkilere yönelik semptomatik bazı tedavi önerileri bulunmaktadır. (17) Aşılama sonrası ciddi bir istenmeyen etki olursa, aşının ikinci dozu uygulanmamalıdır. (11,18) Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) bildiriminin ASİE Genelgesi’ne göre yapılması önerilir.

(Visited 59 times, 1 visits today)