Av. Özge Altun, Sağlık Hukuku Farkındalıkları Şiddeti Önler

Av. Özge Altun, Sağlık Hukuku Farkındalıkları Şiddeti Önler. S&Ö Hukuk Avukatı Av. Özge Altun Sağlık Hukuku farkındalığını konu olan açıklaması.

Antalya Barosu Avukatlarından Av. Özge Altun sağlık hukuku hasta lehine gelişme gösteriyor dedi. Av. Sedef Öğüt ile Birlikte kurdukları S&Ö Hukuk ve Danışmaklık Bürosu olarak sağlık hukukuna verecekleri önceliği şu şekilde anlattı.

– Sağlık hukuku denilince genelde sağlık işletmelrinin veya kamu sağlık sunucularının hukuksal problemleri akla gelirdi. Oysa son yıllarda Hasta Hakları ekseni etrafında gelişme gösteren Sağlık Hukuku hastaların hak arama isteğiyle zenginleşti. Özellikle malpraktis davaları (Doktor Hataları) davaları gün geçtikçe artma eğiliminde.

Sağlık konusu duygusallığın ve mecburiyetin birleştiği hassas bir konu. Hasta Haklarının aranması ve Hasta Haklarının hukuki süreçlerde kazanımları Sağlıkta Şiddetin önünü kesecektir. hakkını hukuki yolla arayacağını bilmeyen hasta ve hasta yakınları daha çok şiddete başvurabilir. Oysa her vatandaşın ve sağlık çalışanlarının uluslararası antlaşmalar ve yasalarla belirlenmiş hakları var. Hak aramanın yolu ise Sağlık hukukunu iyi bilen ekiplere danışarak başlamalı. Hükümetin son yıllarda yaptığı sağlık alt yapısı birçok gelişmiş ülkede bile yokken sağlıkta şiddetin tırmanması hasta ve hasta yakınlarının hak arama konusundaki eksikliklerinden kaynaklanabilir?

Av. Özge Altun

Antalya SÖ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

www.sohukukburosu.com

(Visited 15 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir