Ankara Gazi Hastanesi Başvuru İşlemleri ve İstenen Belgeler

Ankara Gazi Hastanesi Başvuru İşlemleri ve İstenen Belgeler

Ankara Gazi Hastanesi resmi web adresinde bildirdikleri bilgilere göre;

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?
Yeşil Kartlı – 2022’li ve Köy Korucusu Olan Kimselerin Başvuru İşlemleri

SGK ile yapılan özel protokol kapsamında 01.01.2016 tarihinden itibaren sevk zinciri kaldırılmış olup hastanemiz bölümlerine doğrudan başvurabilirsiniz.

Ücretli Hasta Başvuru İşlemleri

Ücretli hasta iseniz hastanemizde uygulanan tüm işlemler için ( muayene, tetkik ve/veya ameliyat, girişimsel işlem, yatak, oda, refakat vb.) ücret yatırmanız gerekmektedir.

Hastanemize yatış işleminizi yaptırırken, bölümlerin belirlediği avansı yatırarak işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Tedavi sürecinizde, tedavi giderleriniz yatırmış olduğunuz avans tutarını geçerse ve tedavi süreciniz devam ederse ilave avans yatırmanız gerekebilir.

Tedavi sürecinizde kullanılacak olan maliyeti yüksek malzemeleri temin etmeniz istenebilir.

SGK’lı Hasta Başvuru İşlemleri

Hastanemiz bölümlerine doğrudan başvurabilirsiniz.

Tedavi sürecinizde talep ettiğiniz takdirde;

1. sınıf tek yataklı oda, 2. sınıf çift yataklı oda ve refakatçi için,
Bizzat öğretim üyesi tarafından yapılmasını istediğiniz; muayene, tetkik (görüntüleme, girişimsel vb.) ve ameliyatlar için ücret yatırmanız gerekmektedir.
Aynı zamanda SGK tarafından karşılanmayan her türlü tetkik, ameliyat ve estetik amaçlı ameliyatlar için de ücret yatırmanız gerekmektedir.

Uluslararası Hasta Statüsünde Olmayan Diğer Hasta Gruplarının Başvuru İşlemleri

12.10.2015 tarih, 2015/8 sayılı Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Genelgesi gereği;

Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki yabancıların, yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca kalmalarına izin verilen illerde sağlık hizmeti almaları esastır.
Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki yabancılar bulundukları ildeki Devlet Hastanelerine doğrudan başvuru yapabilirler. Başvuru yapılan Devlet Hastanesi aynı ildeki Üniversite Hastanesine sevk yapabilir ancak Üniversite Hastanesi bir başka Üniversite Hastanesine sevk işlemi yapamaz.
Sevk kurallarına uygun olarak hastanemize başvuru yapan hastalarımızın, kendilerine verilen kimlik belgesini ve sevk evraklarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Başvuru esnasında 99 ile başlayan T.C. kimlik numarası Mernis’ten kontrol edilir. Numara aktif ise başvuru işlemleri tamamlanır, değilse ücretli hasta başvuru işlemleri uygulanır.

Türkiye’de Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru İşlemleri

Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için, YU ile başlayan numaralarının olması gerekmektedir.

Başvuru esnasında YU ile başlayan numarası Mernis’ten kontrol edilir. Numara aktif ise başvuru işlemleri tamamlanır, değilse ücretli hasta başvuru işlemleri uygulanır.

Yurt Dışı Sigortalılar için Başvuru İşlemleri (Yurt dışında yaşayan / çalışan T.C. vatandaşları)

Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında;

Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Ulucanlar Sağlık Merkezi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” ne göre “Sağlık Yardım Belgesi” ne istinaden sağlanmaktadır.
Almanya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınır.
Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” kapsamında yabancı ülke sigorta kurumları tarafından talep edilen, sözleşmelere göre belirlenmiş tıbbi raporlar matbu olarak düzenlenir, onaylanır ve raporu isteyen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilir.
Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” kapsamında, geçici olarak Türkiye’de bulundukları sürede kişilere acil haller dışında sağlanacak; ortez, protez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına mahsus tıbbi cihazlar için YUPASS provizyon sisteminin açıklamalar bölümünde belirtilen uyarı doğrultusunda, önceden Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden onay alınır.
Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları ve tedavi edilmek üzere ülkemize gönderilme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanacak sigortalılara YUPASS provizyon sisteminin açıklamalar bölümünde belirtilen hastalıklar dışındaki tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmamaktadır.

Anlaşmalı Kurumlar

Gazi Hastanesi ile anlaşması olan kurumlara bağlı kişiler doğrudan başvuru yapabilirler.

Trafik Kazalarında İstenilen Belgeler

Kaza Tespit Tutanağı (Kazanın olduğu bölgedeki karakol tarafından tutulan tutanak)
Adli Olgu Bildirim Formu (Kazazedenin ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor)
Kimlik fotokopisi
Kazaya karışan aracın plaka numarası

İş Kazalarında İstenilen Belgeler

Başvuru sahibinin sosyal güvencesi varsa (Provizyon alınıyorsa)
Adli Olgu Bildirim Formu (Kazazedenin ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor)
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı Vizite Kağıdı (Kaza anında tanıklık eden 2 kişinin ıslak imzasının bulunduğu tutanak)
Kazazedenin sosyal güvencesi yoksa işlemleri ücretli olarak yapılır.

Adli Vakalarda İstenilen Belgeler

Başvuru sahibinin sosyal güvencesi varsa (Provizyon alınıyorsa)

Adli Olgu Bildirim Formu (Hastanın ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor)
Kimlik fotokopisi
Başvuru sahibinin sosyal güvencesi yoksa ve olaya polis müdahale etmişse

Adli Olgu Bildirim Formu (Hastanın ilk gittiği hastanede tutulan Adli Rapor)
Kimlik fotokopisi
İfade Tutanağı
Başvuru sahibinin sosyal güvencesi yoksa işlemleri ücretli olarak yapılır.

(Visited 452 times, 1 visits today)