Ankara Başkent Üniversitesi Geleneksel Tıp Merkezi İletişim

Ankara Başkent Üniversitesi Geleneksel Tıp Merkezi İletişim. Başkent Üniversitesi Geleneksel tıp uygulama Merkezi. Akupunktur Uygulamaları hakkında bilgi almak ve randevu almak için aşağıdaki iletişim bilgilerden.

Başkent Üniversitesi GETAT Uygulama Merkezi

Başkent Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 22/01/2015 tarihli Makam onayı ile kurulmuştur.

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Akupunktur

Uygulayıcılar
1- Doç.Dr. Tuğrul CABIOĞLU

İletişim Bilgileri:
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Ümitköy Semt Polikliniği
Yukarı Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 10 Sok. No:45 06490 Bahçelievler/ANKARA
Telefon 0312 203 68 68
Web Sayfası: http://ankara.baskenthastaneleri.com/

Geleneksel Çin Akupunkturunun 3000 yıllık tarihi bulunmaktadır [18].
Uzak Doğuda taşların sivriltilerek derinin belirli yerlerine batırılması,
birtakım hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaydı. Bu uygulamaya “Bian”
adı verilmişti. İlk çağlara ait kazılarda taştan yapılmış iğneler bulunmuştur.
Daha sonra bu taşların yerini kemik ve ağaçlardan yapılan ince çubukların
aldığı belirlenmiştir. Shang hanedanı (M.Ö 1000) dönemine ait kazılarda,
hem akupunktur iğneleri hem de tıbbi problemlerin tartışıldığı yazıtlar
bulunmuştur [2]. Han hanedanı zamanında (M.Ö 206-M.S 220) Çin
tıbbının hem teorik hem de pratik uygulamalarının temelleri belirlenmiştir.
Bu dönemde Ying ve Yang, beş element, kanal teorileri ve çeşitli iğneleme
yöntemleri açıklanmıştır [2]. Akupunktur tamamlayıcı bir tıp metodu olup
obezite gibi metabolik ve migren gibi ağrı sendromlu hastalıklar, minör
depresyon gibi psikolojik durum değişikliklerinde tedavi metodu olarak
kullanılmaktadır.
İnsan vücudunun kendi kendini onarım gücü çok yüksektir ve bu gücü
harekete geçiren belli uyarı noktaları vardır. Vücuttaki bu noktalara
akupunktur noktaları adı verilmektedir. Akupunktur noktaları başta
nosiseptör olmak üzere meissner, krause cisimciği gibi birçok somatik
reseptör bakımından yoğundur. Akupunktur iğnesinin bu noktaya
batırılmasıyla birlikte bu reseptörler uyarılarak impulslar merkezi sinir
sistemine iletilir. Akupunktur iğnesinin noktaya batırılmasıyla merkezi sinir
sistemine gönderilen uyarılar mezensefalondaki ağrı kontrol sistemini
aktive ederek hem merkezi sinir sisteminde hem de plazmada beta
endorfin, enkefalin, serotonin ve noradrenalin gibi nörotransmitterlerin
yükselmesine sebep olarak aneljezik sedasyon anksiyolitik ve anti depresif
etkilerin meydana getirir.
Akupunkturda uygulama deriye ve deri altındaki kas dokusuna yapılır ve
uygulama sırasındaki her türlü uyarıdan deri ve deri altı kas dokusu
etkilenir. Akupunktur noktalarının % 70-80 kadarı tetik noktaları ile aynıdır
[18] ve ayrıca birçoğunun kasların motor noktaları ile aynı olduğu
belirlenmiştir [2]. Akupunktur noktaları düşük elektriksel dirence sahiptir
3
[4]. Akupunktur noktasına iğne batırıldığı zaman, objektif ve sübjektif
etkiler gözlenir;

(Visited 398 times, 1 visits today)