Sağlık Bakanlığı MHRS Kalite ve Alt Yapı Çalışmaları

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemine özel önem veriyor. Son aylarda MHRS kullanım oranını artırmak ve MHRS kalitesini yükseltmek için Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı MHRS Kalite ve alt Yapı Çalışmaları

Yazının Türü: Bilgilendirme

Yazının Konusu: Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve hizmete sunulan MHRS işleyişi ve kalitesini yükseltmek için genel müdürlük tarafından yapılan çalışmaların ziyaretçilerimize duyrulması ve gelişmelerden bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

Yazının Dayanağı: Bu yazının içerik kısmı  Sağlık Bakanlığı http://www.sbsgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden alınmıştır.Kamuoyunu bilgilendirmek amaçlıdır.

İÇERİK: Sağlık Bakanlığı tarafından MHRS hizmetini iyileştirmek için kurulan birimler ve faaliyet alanları hakkında web sayfasında yer alan bilgiler:

MHRS Bilişim Altyapı Yönetim Birimi

MHRS Teknik alt yapı ihtiyaçlarının belirleyen, yazılımsal geliştirmelerin yapılmasını sağlayan, deploy sürecinin yöneten, müşteri kabul testlerinin yapılmasını ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak MHRS entegrasyon sürecini yöneten, sistemin en az %99 erişilebilirlik  hedefinde çalışmasını sağlayan birimdir.

•MHRS Teknik ihtiyaçlarını belirlemek.
•Çağrı Merkezi operatörlerinden, hastane bilgi işlem sorumlularından, HBYS firmalarından ve vatandaşlardan gelen teknik talepleri değerlendirmek ve süreci takip etmek.
•Teknik yeni talep, iyileştirme ve hataların tespit ederek bunları dijital bir platformda (jira) planlamak ve takip etmek.
•Sürüm analizi ve planı yapmak.
•Müşteri kabul testlerini organize etmek, yapmak ve yaptırmak.
•Planlı çalışma taleplerini değerlendirmek.
•Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak MHRS entegrasyonunda aktif rol almak ve süreci yönetmekle yükümlüdür.

MHRS Kalite Birimi

GÜNCELLENME TARİHİ: 17/03/2017

 

T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, 6 farklı ilde bulunan çağrı merkezlerinde tüm Türkiye’ye hizmet veren toplam 3.000’ e yakın operatörün cevapladıkları çağrıları dinleyen, belirli kriterlere esas olarak değerlendiren ve sonuçları raporlayan birimdir.

•MHRS kapsamında hizmet veren tüm çağrı merkezi operatörlerinin cevapladıkları çağrıları belirlenen süre ve hedefler doğrultusunda dinler ve değerlendirir.
•Yapılan değerlendirmelerle ilgili çağrı merkezlerinden gelen geri bildirimleri dikkate alarak çağrı süreçlerinin iyileştirilmesini sağlar.
•Operatörlerin yaptıkları hatalarla ilgili geri bildirim yaparak vatandaş mağduriyetinin önlenmesini sağlar.
•Kalite birimi çalışanları ve çağrı merkezleri yetkilileri ile aylık kalibrasyon toplantıları düzenleyerek hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunur.
•Çağrı süreçleri ile ilgili kılavuzları sürekli olarak günceller ve çağrı merkezi çalışanları ile paylaşır.
•Çağrı merkezlerinin sunduğu ses kayıt programları ve ses analizi (Speech Analytics) uygulamasının takibini yaparak sürekli olarak geliştirilmesini sağlar.
•Dinlenen çağrılarda vatandaşların randevu alma ve diğer hususlarla ilgili dile getirdikleri konuları ilgili birimlere aktarır.
•Yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili ortaya çıkan değerleri üst yöneticilere raporlar .

(Visited 130 times, 1 visits today)